ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού προγράμματος στο πλαίσιο Erasmus + από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Την εβδομάδα 18-22 Ιουλίου υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο διευθύνει ο Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης, το πρόγραμμα «Δημιουργική Μάθηση και Διδασκαλία με την αξιοποίηση ΤΠΕ και του Πολιτισμικού Περιβάλλοντος» (Creative learning and teaching using ICT and the cultural environment), στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  Erasmus+. Το πρόγραμμα  αφορά  την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  για τη δημιουργία ψηφιακών αντικειμένων μάθησης πολυμεσικής μορφής  καθώς και το σχεδιασμό  και ανάπτυξη μαθησιακών εμπειριών  υψηλής ποιότητας.  Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Φεσάκης. Οι εισηγητές του προγράμματος ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες του ΤΕΠΑΕΣ (Γιούλα Βενέτη, Κωνσταντίνος Κοζάς, Αναστασία Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Μαρκούζης και Μαρία-Ραφαέλα Μιχαλοπούλου) καθώς και συνεργάτες του εργαστηρίου (Στέλλα Λαμπριάνου και Erik Bruns).  Συμμετείχαν δώδεκα εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης από εφτά ευρωπαϊκές χώρες (Εσθονία, Ιταλία, Ισπανία, Λετονία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Φιλανδία). Οι επιμορφούμενοι παρακολούθησαν ενεργά  καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος και εξέφρασαν  την ικανοποίησή τους  για το περιεχόμενο και την οργάνωση  επιπρόσθετα με τις άριστες εντυπώσεις τους από την πόλη της Ρόδου. Διοικητική υποστήριξη στο πρόγραμμα παρείχε η Αναστασία Καμενίδου, ΕΤΕΠ του ΤΕΠΑΕΣ.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς το Δήμο Ρόδου για την προσφορά φιλοξενίας στο Διεθνές κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών  καθώς και προς τον ΕΟΤ Ρόδου για την προσφορά τουριστικού υλικού.

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.