ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με 189.800 ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί την λειτουργία των ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου και Αγίων Αποστόλων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης των δομών  που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα και συνοχή, διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ρόδου και Αγίων Αποστόλων Ρόδου, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους.

 Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» το «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Ρόδου» και το «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Αγίων Αποστόλων Ρόδου,  με προϋπολογισμό 94.900 ευρώ έκαστο και  για διάστημα ενός έτους.

Σκοπός των ΚΗΦΗ είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το οικογενειακό περιβάλλον των οποίων, αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους, είτε γιατί εργάζεται, είτε γιατί αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας.

Η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας των ΚΗΦΗ κρίνεται απαραίτητη, καθώς  είναι αναγνωρισμένη η θετική συμβολή τους στην ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη των ηλικιωμένων ατόμων.

Το ΚΗΦΗ στην περιοχή Κοσκινού του Δήμου Ρόδου, λειτουργεί από το 2003. Είναι δυναμικότητας 15 ατόμων και λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, με ειδικευμένο προσωπικό (ιατρό παθολόγο, φυσικοθεραπευτή, νοσηλεύτρια, κοινωνικούς φροντιστές και βοηθητικό προσωπικό). Είναι δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά  των άλλων Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, διευρύνοντας το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους ωφελούμενους δημότες, όπως η παρακολούθηση της υγείας τους, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, η επίβλεψη και παρακολούθηση της λήψης φαρμάκων, η ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας, η ενδυνάμωση της ψυχικής κατάστασης των ηλικιωμένων, η  συνεργασία με την οικογένεια των ηλικιωμένων κλπ.

Το ΚΗΦΗ των Αγίων Αποστόλων παρέχει οργανωμένη κοινωνική φροντίδα, σε 15 ηλικιωμένους,  από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας παραμονής. Ειδικότερα, παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, ατομική υγιεινή, πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Οι  δύο πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.