ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Χ.Κόκκινος : Επιστολή στον Πρωθυπουργό για το προσφυγικό – Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης απαιτεί οικονομικούς πόρους

Το μεταναστευτικό αποτελεί κοινή πρόκληση και απαιτεί κοινή απάντηση

«Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης απαιτεί οικονομικούς πόρους, σχεδιασμό, ευελιξία και εμπιστοσύνη στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινου και κοινοποίηση στα Μ.Μ.Ε. της απόφασης – δήλωσης της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ. – E.P.P.) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (E.τ.Π. – Ε.Ε.)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος που συμμετείχε και μίλησε ως μέλος της Eθνικής μας AντιÏ �ροσωπείας στο συνέδριο που διοργάνωσε η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Ε.Λ.Κ.) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 16.6.2019, αποστέλλει στα τοπικά Μ.Μ.Ε. τη δήλωση – απόφαση της ομάδας του Ε.Λ.Κ. που ψηφίστηκ ε ομόφωνα και στάλθηκε στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε..

Θυμίζουμε ότι το θέμα του συνεδρίου ήταν: «Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης:

κοινή πρόκληση, συλλογική αντιμετώπιση».

Στη δήλωση που θα μελετήσετε υπάρχουν αρκετές προσθήκες από την τοποθέτηση του κ. Χ. Κόκκινου (όπως αυτή καταγράφηκε στην τοποθέτησή του και στο σχετικό Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 16.6.2016) και γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το μεταναστευτικό θα συνεχίσει να αποτελεί ζήτημα αιχμής και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Συγχρόνως ο κ. Χ. Κόκκινος σε δηλώσεις του σε Μ.Μ.Ε., επισήμανε ότι: «Το μεταναστευτικό αποτελεί κοινή πρόκληση και απαιτεί κοινή απάντηση.

Η αντιμετώÏ �ιση της προσφυγικής κρίσης απαιτεί οικονομικούς πόρους, σχεδιασμό, ευελιξία και εμπιστοσύνη στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και όχι μόνο ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Ο τερματισμός των πολέμων (π.χ. στη Συρία κ.λπ.) και ο περιορισμός της φτώχειας είναι οι δραστικές λύσεις που θα τερματίσουν το πρόβλημα. Δυστυχώς όμως οι εντάσεις στη Συρία και σε άλλες περιοχές του πλανήτη δεν σταματούν και η φτώχεια εξαπλώνεται. Καλούμαστε με συνεννόηση και αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αγαστή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς παράγοντες και ιδιαίτερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσουμε την παράτυπη μετανάστευση. Όσοι εθελοτυφλούν ή όσοι μεταθέτουν τις ευθύνες, κάνουν τραγικά λάθη. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό, πιέζει και απαιτεί λύση και δραστικές παρεμβάσεις.»

Σας επισυνάπτουμε τη δήλωση της ομάδας του Ε.Λ.Κ..

Ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης:
κοινή πρόκληση, συλλογική αντιμετώπιση

Δήλωση της ομάδας του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2016

_________________________

Εμείς, τα μέλη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών,

 

  1. Τονίζουμε ότι αυτό που προσδοκούν οι πολίτες είναι μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζεται ομαλά. Αυτός είναι ο στόχος που θα πρέπει να επιδιώκουν όλοι οι αρμόδιοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, τόσο στο επίπεδο της ΕΕ όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Προκειμένου η προσδοκία αυτή να γίνει πραγματικότητα, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ιδίως δε οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, πρέπει να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής, επιδεικνύοντας πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης.

 

  1. Φρονούμε ότι η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ πρέπει να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών —οι οποίοι πρέπει να αναγνωρίζονται ως κάτοχοι δικαιωμάτων—, την προώθηση της ισότητας και την ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε την αρχή της αμοιβαιότητας, σύμφωνα με την οποία μια πολιτική αυτού του είδους πρέπει να εγγυάται τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ κοινοτήτων μεταναστών και κοινοτήτων υποδοχής. Η αρχή αυτή διασφαλίζει το πρότυπο της ελεύθερης, δημοκρατικής και ανεκτικής κοινωνίας που οικοδόμησαν οι Ευρωπαίοι.

 

  1. Υπενθυμίζουμε ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε μετανάστες που βρίσκονται σε ανάγκη και καταφθάνουν στην ΕΕ, είναι δε αξιέπαινες για την αλληλεγγύη τους απέναντι στους συνανθρώπους μας που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο, τη βία και την πείνα. Με περιορισμένους, συχνά, πόρους, οι αρχές αυτές παρέχουν σημαντική ενημέρωση ως προς τα δικαιώματα, καθώς και υγειονομική περίθαλψη. Ζητούμε, στο πλαίσιο αυτό, να διατεθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να έχουν την ευθύνη της χρήσης τους σε συντονισμό με τις αντίστοιχες ΜΚΟ.

 

  1. Προβάλλουμε τις απόψεις των τοπικών και των περιφερειακών αρχών οι οποίες ζητούν αποτελεσματικότερες επενδύσεις σε μια κοινή, στην ΕΕ, ολοκληρωμένη λύση για την προσφυγική κρίση. Υπογραμμίζουμε ότι τα προγράμματα στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) θα πρέπει να εφαρμόζονται κυρίως από τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές και, για το σκοπό αυτό, απαιτείται καλύτερη συνεργασία με τις εθνικές αρχές διαχείρισης. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης, να εξασφαλιστεί δε ότι οι περιφέρειες θα έχουν άμεση πρόσβαση στους χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται από την ΕΕ και θα μπορούν να κάνουν χρήση τόσο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης όσο και του μέσου βοήθειας έκτακτης ανάγκης που θεσπίστηκε για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων.

 

  1. Εμμένουμε στην αρχή της μηδενικής ανοχής έναντι των διακινητών και εμπόρων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών οργανώσεων, και ζητούμε την υιοθέτηση μιας πιο δυναμικής στρατηγικής που θα είναι σχεδιασμένη και θα εφαρμόζεται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την καταπολέμηση αυτής της πρακτικής. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές πληροφοριών με τις αρχές στις χώρες καταγωγής. Πιστεύουμε ότι για την καταπολέμηση των παράνομων διακινητών και για τη στήριξη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της ΕΕ, για το 2015-2020, κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών απαιτείται μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, στην οποία θα συμμετέχουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε περαιτέρω με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

 

  1. Υποστηρίζουμε ένθερμα τις προσπάθειες που καταβάλλονται σε επίπεδο ΕΕ για την προετοιμασία μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, και ζητούμε να βελτιωθεί η συνεργασία και να ενισχυθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση που θα απλουστεύσει τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου, περιορίζοντας την συχνά αναγκαστική παραμονή των μεταναστών σε προσωρινές εγκαταστάσεις, και θα διασφαλίζει την ίση και δίκαιη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο.

 

  1. Δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι, με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, της συνεργασίας και των κοινών υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών κρατών μελών έναντι του προσφυγικού ζητήματος, απαιτείται να τεθεί σε εφαρμογή ένα αποδοτικό και εφικτό σχέδιο για την κατανομή των προσφύγων σε όλες τις χώρες, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε μιας από αυτές. Η δίκαιη κατανομή των βαρών θα είναι μια απόδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και θα επιτρέψει σε περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναλάβουν ευθύνες και να συμβάλουν περαιτέρω στην παροχή καταλύματος ασύλου στο μέλλον.

 

  1. Πιστεύουμε ότι μόνον στους αιτούντες άσυλο που προσπαθούν να διαφύγουν από τον πόλεμο, από τις διώξεις ή από φυσικές καταστροφές θα πρέπει να αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα, κι ότι μόνον αυτοί θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από τα δικαιώματα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό και να συμμετέχουν στην αναγκαία διαδικασία ένταξής τους στις κοινωνίες μας. Τονίζουμε ότι οι αιτούντες άσυλο που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να δικαιούνται διεθνούς προστασίας πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες τους. Επιδοκιμάζουμε, σχετικά, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταρτιστεί, στην ΕΕ, κοινός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής, ως μέρος της εναρμόνισης των πολιτικών της ΕΕ για τη μετανάστευση, και να στηριχθούν τα θετικά αποτελέσματα των υπό εξέλιξη διοργανικών διαπραγματεύσεων, ζητούμε δε να ληφθεί μέριμνα για την προοδευτική και επιτυχή υιοθέτηση του καταλόγου από κάθε κράτος μέλος.

 

  1. Τονίζουμε ρητά ότι οι «τέσσερις ελευθερίες» της ενιαίας αγοράς της ΕΕ —ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των προσώπων— πρέπει να διαφυλαχθούν όλες ανεξαιρέτως, ως ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ. Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία ως προς οποιονδήποτε πιθανό περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η οποία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι τυχόν επαναφορά των συνοριακών ελέγχων εντός του χώρου Σένγκεν θα οδηγήσει σε απώλεια επενδύσεων και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διαπεριφερειακή και διασυνοριακή οικονομική συνεργασία. Εν προκειμένω, χαιρετίζουμε τη νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία θα βοηθήσει στην πρόληψη μελλοντικών απειλών και θα διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  1. Υποστηρίζουμε τις τρίτες χώρες διέλευσης, ώστε να προλαμβάνονται οι αναχωρήσεις εκτοπισμένων ανθρώπων προς την ΕΕ. Λόγω της επιδείνωσης των συγκρούσεων και της αυξανόμενης βίας σε βάρος αμάχων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η προστασία των προσφύγων στις περιοχές καταγωγής τους πρέπει να αποβεί καθοριστικό στοιχείο των προσπαθειών αντιμετώπισης του αυξανόμενου αριθμού εκτοπισμένων ανθρώπων. Προσδοκία μας είναι να αποτελέσουμε ένα ανθρώπινο και σταθερό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για την προσφυγική κρίση και, ως εκ τούτου, είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε περισσότερους πόρους στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου και μακροπρόθεσμου οδικού χάρτη, βοηθώντας τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χώρα καταγωγής τους.

 

O Aντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του για την ανάδειξη και την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν τους νησιώτες μας, απέστειλε επιστολή (α.π. 199/20.9.2016) στον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα με την οποία ζητά την παρέμβασή του για το προσφυγικό, το οποίο αρχίζει να λαμβάνει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην περιοχή μας.

Σας παραθέτουμε την επιστολή.

Ενημέρωση επί του μεταναστευτικού προβλήματος στα νησιά της Δωδεκανήσου – Ανάγκη για άμεσες ενέργειες

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

 

          Με την παρούσα επιστολή σάς μεταφέρω την έντονη ανησυχία μου αλλά και την αγωνία των κατοίκων των νησιών της Δωδεκανήσου (τους οποίους υπηρετώ από τη θέση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη) για το ζήτημα του προσφυγικού.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζονται και πάλι αυξητικές ροές προσφύγων στα νησιά μας. Μετά τα γεγονότα του πρόσφατου πραξικοπήματος στην Τουρκία, οι διακινητές/τριες – σύγχρονοι/ες «δουλέμποροι» οδηγούν στα νησιά μας καθημερινά δεκάδες ταλαιπωρημένους ανθρώπους και όπως γνωρίζετε, αρκετοί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας για το μεταναστευτικό δοκιμάζεται, την ίδια ώρα που οι διαδικασίες ασύλου καθυστερούν ενώ οι επαναπροωθήσεις των παράνομων μεταναστών είναι ελάχιστες.

Οι χώροι προσωρινής παραμονής μεταναστών (hot-spots) στη Λέρο και στην Κω έχουν κορεστεί. Φιλοξενούν μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από αυτόν που αντέχουν οι υποδομές τους, ενώ συγχρόνως πραγματοποιούνται αρκετά επεισόδια τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μονίμων κατοίκων. Σας επισημένω κ. Πρόεδρε ότι τα νησιά του αιγαιακού χώρου δέχτηκαν δυσφήμηση για την παρουσία των προσφύγων, με αποτέλεσμα νησιά που οι πολίτες τους πρωταγωνίστησαν στην υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων, όπως η Λέρος και η Κως να δεχτούν μεγάλο πλήγμα στο τουριστικό προϊόν, με μείωση προσέλευσης τουριστών και καταστροφικές συνέπειες για το εισόδημα των πολιτών μας, διότι ως γνωστό το 85% της περιοχής μας έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι νησιώτες μας έδειξαν μέχρι σήμερα αλληλεγγύη, φιλοξενία, συμπαράσταση και ανθρωπισμό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαζικά ήρθαν στην περιοχή μας. Βλέπουμε όμως ότι κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε ένα καινούριο ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό ρεύμα.

Κανένας μας δε θέλει να βιώσει γεγονότα που ντροπιάζουν το ανθρώπινο ιδεώδες, που διχάζουν, που δημιουργούν εντάσεις, που δυσφημούν την περιοχή μας.

Κανένας μας δε θέλει τα νησιά μας να μετατραπούν σε αποθήκες ψυχών και το Αιγαίο σε εκατόμβη αθώων ανθρώπων.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας παρουσιάζω αναλυτικά την κατάσταση που επικρατεί και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και καταθέτω τις προτάσεις και τις αγωνίες μου, κάτι το οποίο κατ’ επανάληψη πράττω σε όλες τις συλλογικές – αυτοδιοικητικές διαδικασίες που συμμετέχω.

Επιβάλλεται να εκπονηθεί άμεσα ένα καινούριο σχέδιο αντιμετώπισης του προσφυγικού, με συνεργασία όλων των φορέων και των ενεργών πολιτών της χώρας μας. Με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοδότηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αξιοποίηση των εθελοντών, με καλύτερη φύλαξη των συνόρων μας, με σεβασμό στις διεθνείς συμφωνίες και  πρωτοβουλίες που πρέπει στοχευμένα να πραγματοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο.

Όλοι παρακολουθούμε τις προσπάθειές σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η υπόθεση του προσφυγικού έχει ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χαρακτήρα και είμαστε από τις χώρες που αποτελούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόπος υποδοχής μεταναστών.

Σας ζητώ τη στήριξη και τη βοήθειά σας, επισημαίνοντας ότι στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας επιδιώκουμε και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και θέλουμε να στηρίζουμε θετικές ενέργειες.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.