ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Το Κέντρο “ΕΛΠΙΔΑ” αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέση της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Κέντρο “ΕΛΠΙΔΑ” αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέση της ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, για πενθήμερη καθημερινή απασχόληση.
Απαραίτητο προσόν η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η γνώση εφαρμογών Word, Excel, Power Point.

Συγκεκριμένα οι απαιτήσεις της θέσεως προβλέπουν:
● Σωστή ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων αρχείων
● Σύνταξη απαραίτητης αλληλογραφίας για Υπουργεία/
Περιφέρεια/Δήμος κλπ.
● Αρχειοθέτηση εγγράφων και τήρηση των παρακάτω βιβλίων και
καταστάσεων:
– Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων & εξερχομένων εγγράφων
– Βιβλίο μητρώου ωφελουμένων/ προσωπικού/ μελών
– Βιβλίο πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικής
Συνέλευσης
– Καταστάσεις εργαζομένων
– Αρχεία ωφελουμένων
– Βιβλίο Εκδηλώσεων
– Βιβλίο επισκέψεων Τεχνικού Ασφαλείας
● Έλεγχος των παραστατικών του Ταμείου Εσόδων-Εξόδων,
αποδείξεων, τιμολογίων κλπ.
● Παρακολούθηση των απαραίτητων θεμάτων για την εύρυθμη
λειτουργία του Κέντρου
● Ενημέρωση και παρακολούθηση του Facebook
● Συμμετοχή στην διαδικασία διεκπεραίωσης εργασιών σχετικά
με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιδότησης που συμμετάσχει το
Κέντρο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για κατάθεση του βιογραφικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 08:00-14:00 στο 22410-34442.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.