ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Τι είναι η αιωνιότητα;

Αιωνιότητα είναι μια κατάσταση η οποία κυρίως χαρακτηρίζει τον Θεό.

Όσον αφορά στην αιωνιότητα, τον ακριβή ορισμό της, μας τον έδωσε ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη ευαγγέλιο κεφ.ιζ, 3 «αυτή δε εστίν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» δηλαδή γνώση του Θεού και η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό είναι και λέγεται αιώνια ζωή.

Την κατάσταση αυτή που θα αρχίσει με την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού οι πατέρες την ονομάζουν 8η ημέρα και θα είναι άχρονη και ατελεύτητη.

dogma.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.