ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Τι αλλάζει το Μνημόνιο 3 στις συντάξεις;

Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης 
Δικηγόρος Αθηνών  

Στους συνταξιοδοτούμενους όλων των ασφαλιστικών ταμείων, μετά τις 30 Ιουνίου, θα χορηγείται μόνον η σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και, μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους, θα χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης. 
Στη διάταξη δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους αναπήρους και τους δικαιούχους συντάξεων θανάτου που έχουν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη και δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 67 ετών. Η εισφορά 6% στις επικουρικές συντάξεις θα είναι επί του καταβαλλόμενου και όχι επί του αρχικού ποσού. Αντίθετα, στις κύριες συντάξεις, η εισφορά 6% θα επιβληθεί στο αρχικό ποσό, όπως επιβάλλεται μέχρι σήμερα το 4%, με αποτέλεσμα, τελικά, η μείωση στις συντάξεις να είναι μεγαλύτερη από τις 2 ποσοστιαίες μονάδες.  

Από την 1η Ιουλίου καταργούνται οι  πρόωρες συντάξεις  και απαιτείται η συμπλήρωση  του 62ου  έτους της ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη ή η συμπλήρωση  40 ετών ασφάλισης ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και εναλλακτικά το 67ο έτος της ηλικίας με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Όσοι συνταξιοδοτηθούν πρόωρα από την 1.7.2015 θα λαμβάνουν πλήρως ανταποδοτικές – αναλογικές παροχές και το ποσό της κρατικής εγγυμένης σύνταξης με την συμπλήρωση του 67ου έτους.

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν ή συνταξιοδοτηθούν μετά τις 30 Ιουνίου 2015, θα λάβουν σύνταξη που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής τους και μόλις συμπληρώσουν τα 67, θα λάβουν και το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης. Επομένως παραμένει η επιλογή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ωστόσο μειώνεται δραστικά το ύψος της σύνταξης, πρίν το 67 έτος καθώς δεν θα χορηγείται μέχρι τότε το ποσό της κρατικής εγγυημένης σύνταξης.
Μειώσεις συντάξεων που μεσοσταθμικά εκτιμώνται σε 1,8% για το τρέχον έτος και θα φθάσουν το 4,5% στην επόμενη 15ετία, θα έχουν όσοι συνταξιοδοτηθούν από φέτος και μετά.

Στους συνταξιοδοτούμενους  όλων των ασφαλιστικών ταμείων μετά τις 30.06.2015, χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές και μετά την συμπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυημένης σύνταξης (κατώτατο όριο).

 Από 01.01.2015 αναδρομικά εντάσσονται (υποχρεωτικά) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι την δημοσίευση του παρόντος.

 Από 01.01.2016 οι εγγυημένες σε μηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονομαστικούς όρους μέχρι το έτος 2021 στα επίπεδα του έτους 2015.

 Από 01.07.2015 αυξάνονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης από 4% σε 6% και παρακρατούνται από τις κύριες συντάξεις και από την ανωτέρω ημερομηνία το αντίστοιχο ποσοστό εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, ορίζεται σε 6% και παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις.

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα εκδοθούν έως τις 31 Ιουλίου 2015, ρυθμίζονται  λεπτομέρειες και η διαδικασία εναρμόνισης των ασφαλιστικών εισφορών με την ισχύουσα στο ΙΚΑ κλπ.

 Από 01.07.2105 καταργούνται σταδιακά όλες οι χρηματοδοτούμενες από το κράτος εξαιρέσεις και εναρμονίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης με αυτές που ισχύουν στο ΙΚΑ.

Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 30.06.2015 λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται ν’ ασκηθούν οποτεδήποτε.

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας εξαιρούνται:

α. υπαγόμενοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, καθώς και ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές

β. μητέρες παιδιών που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία

γ. σύζυγοι, γονείς και αδελφοί αναπήρων

δ. ασφαλισμένοι ανάπηροι που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου.

ΠΗΓΗ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.