ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Θαύματα Αγίας Γλυκερίας-Θαύματα στον τόπο του μαρτυρίου

Όπως αναγράφεται και σε εγκώμιο της Αγίας, στην Υμνολογία, στο τόπο του μαρτυρίου της ανάβλυσε πηγή αγιάσματος, το οποίο, όσοι λάμβαναν, από τους ασθενείς, με πίστη, γίνονται καλά.

Λόγω των πολλών θαυμάτων, που έκανε η Αγία, με τα μύρα και το νερό της αγιασμένης πηγής Της, η Ηράκλεια κατά τους Βυζαντινούς χρόνους είχε γίνει παλλαϊκό προσκύνημα.
Μάλιστα αξιωματούχοι ανέπεμψαν τις προσευχές τους προ του πανίερου τάφου της Αγίας, όπως για παράδειγμα, το έτος 591 μ.Χ. (κατά τον Θεοφύλακτο) και ο Ηράκλειος, το
φθινόπωρο του 610 μ.Χ. (κατά τον Ιωάννη τον Αντιοχέα). Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος, ανοικοδόμησε αργότερα την Εκκλησία της το 551 μ.Χ., επειδή είχε πυρποληθεί. 

www.agioritikovima.gr
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.