ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ελεούσα – Προφήτης Ηλίας & Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη η σύμβαση για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ελεούσα – Προφήτης Ηλίας

 Στο πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Ελεούσα – Προφήτης Ηλίας», έναντι συνολικού ποσού 209.781,81 ευρώ.

Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι:

  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Εκσκαφές, επιχώσεις, καθαρισμός οχετών καθώς και τάφρου κατά μήκος του δρόμου, όπου απαιτείται.
  2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος για τη προστασία της οδού καθώς και κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων για τη συλλογή και απορροή των ομβρίων.
  3. ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ : Κατασκευή υπόβασης και βάσης πάχους 0,10μ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
  4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Αποκατάσταση των φθαρμένων τμημάτων με κατασκευή πρώτα της ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και κατόπιν της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας τάπητα πάχους 0,05μ.
  5. ΣΗΜΑΝΣΗ: Τοποθέτηση, όπου απαιτείται, πληροφοριακών πινακίδων, πινακίδων επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικών πινακίδων καθώς και τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2014 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται εκ της συμβάσεως να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών.

Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών

           Έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται και φέτος, σε όλη την Δωδεκάνησο, με πρωτοβουλία και πιστώσεις της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, (σε Δημόσιους Χώρους), που επιβλέπεται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Δωδ/σου και συγκεκριμένα από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Δωδ/σου.

Το πρόβλημα των κουνουπιών αφορά στην υγεία όλων καθώς και στην ποιότητα ζωής και θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τους πολίτες για τους τρόπους αντιμετώπισής του, γεγονός που κρίνεται αναγκαίο, τόσο για την αποφυγή των οχλήσεων από τσιμπήματα, όσο και για την προφύλαξη από τον κίνδυνο ασθενειών

          Αναλυτικά κρίνεται αναγκαία η συμβολή των πολιτών στη εξουδετέρωση των ενδοοικιακών και περιοικιακών εστιών, που είναι κάθε ποσότητα στάσιμου νερού, όπως άχρηστα πηγάδια, χαντάκια, ανοικτές αποχετεύσεις, φραγμένες υδρορροές, ντεπόζιτα, βαρέλια, δεξαμενές, δοχεία και άλλα αντικείμενα, που ενδέχεται να συγκρατήσουν  νερό, καθώς και οι αγωγοί αερισμού βόθρων.

         Οι εστίες εκκόλαψης πρέπει να μειωθούν, όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, με την εκκένωση των δεξαμενών και άλλων ανοικτών δοχείων, την επικάλυψη των ανοικτών φρεατίων και την απόφραξη των υδρορροών.

         Επιπλέον συνιστάται η χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και προστασίας στις εστίες που είναι αδύνατη η κατάργησή τους.

        Ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και άλλων επιχειρήσεων, έχουν την υποχρέωση να ανιχνεύουν και να εξουδετερώνουν τις εστίες που έχουν  δημιουργηθεί μέσα και έξω από τις επιχειρήσεις τους.

        Με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην καταπολέμηση των κουνουπιών, εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα θα είναι ικανοποιητικά προς όφελος πάντα της Δημόσιας Υγείας.                                                                                                                                                              

                                                

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.