ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Πρόσκληση για την ένταξη  της προμήθειας πυροσβεστικών οχημάτων,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, πράξεων  που αφορούν στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών και στην προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας (πυροσβεστικών οχημάτων),  απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

 

Η πρόσκληση έχει ως αποδέκτη το Πυροσβεστικό Σώμα, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων)  της κατηγορίας «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα  Προτεραιότητας 3 – «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας, κυρίως πυροσβεστικών οχημάτων  διαφόρων τύπων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος στα νησιά της Περιφέρειας. 

 

 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για την πρόσκληση αυτή, ανέρχεται σε 3.000.000 € και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ.

 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 16.2.2016 έως τις 16.3.2016.

 

Η αναλυτική πρόσκληση και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.