ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Πρόσκληση ένταξης στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, έργων πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρών, απευθύνει ο Περιφερειάρχης

 Στόχος η αποτροπή και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές,  στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Με σκοπό τον σχεδιασμό δράσεων οι οποίες θα συμβάλουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των καταστροφών που προκαλούνται από τις πλημμύρες στις περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων πρόληψης και προστασίας, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.000.000 ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020  και να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η πρόσκληση με τίτλο «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα» απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους:

  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Επιλέξιμες δράσεις στην εν λόγω πρόταση είναι:

  • Εκπόνηση σχεδίων, παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιμετώπισης πλημμυρών
  • Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  όπως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση, έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών, έργα ανάσχεσης πλημμυρών, μικρά έργα οδοποιίας κατά μήκος των ρεμάτων  κ.α.
  • Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας
  • Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας και εφαρμογή συστημάτων (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ΤΠΕ)  προσδιορισμού κινδύνου πλημμύρας (πχ μελέτες αναγκών και προσδιορισμού συστημάτων καθώς και προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες)

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων, ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων από τις 21/11/2016 έως τις 20/02/2017.

 

Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://pepna.gr.

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.