ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015–2016

«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015–2016 – Συμπληρωματικές Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου 2015»

 

        Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2015–2016». Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα µε την αριθµ. 3714/110476/04-09-2014 ΚΥΑ ‘Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’

        Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω, Καρπάθου έως και 30 Νοεμβρίου 2015.

Το πρόγραμμα  επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις:

  • Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινομημένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (συνιστώμενη ή επιτρεπόμενη)
  • Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, αναβαθμίδες).
  • Τη φύτευση βάσει  δικαιωμάτων από το Εθνικό Αποθεματικό ή δικαιωμάτων αναφύτευσης.

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.

        Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου στη Ρόδο στο τηλέφωνο  2241364919 και στα Τμήματα  Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Κω και Καρπάθου στα τηλέφωνα 22420 57946 και 22450 22216 αντίστοιχα.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.