ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Πρόσκληση σε συνεδρίαση – Δήλωση του Περιφερειάρχη για την ανακοίνωση των βάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

     Θέμα:

  Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

 

 
      Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31/08/2015 και ώρα 09:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας  στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

1. Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Οδοποιία Φαρμακονησίου».

3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ρόδου -Καλλιθέας».

4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Σφαγείων Ρόδου».

5. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση οικισμών Μικρού & Μεγάλου Χωριού Αγαθονησίου».

6. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου περιοχής στρατοπέδου Δήμου Πάτμου».

7. Έγκριση αποτελέσματος κλήρωσης και ανάθεσης του έργου: «Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων εκκένωσης αερίου με νέα φωτιστικά σώματα κρυσταλλοδιόδων (LED), για τον οδικό φωτισμό, σε τμήματα του Επαρχιακού Δικτύου της Ν. Ρόδου. (Στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΝ’’)».

8. Εισήγηση επί της από 14-07-2015 ένστασης της αναδόχου εταιρείας του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης – διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου από Φαληράκι έως Κολύμπια».

 

9. Εισήγηση επί της ένστασης του αναδόχου για την Ειδική πρόσκληση του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου».

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου».

11. Εισήγηση επί της ένστασης του αναδόχου για την Ειδική πρόσκληση του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων».

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων».

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή της Γέφυρας του ποταμού Μάκαρη».

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση Μονάδας σφαγείων Ν. Κάσου».

15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της γεωτεχνικής μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση και προστασία των πρανών της οδού προς Φιλέρημο Ν. Ρόδου».

16. Λήψη απόφασης επί  εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου : Βλάβη στο έργο «Συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου  Ρόδου – Λίνδου και Ανατολικές Ακτές Αεροδρόμιο».

17. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Ν. Τήνου (2015)».

18. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2014)».

19. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου για το έτος 2015 προϋπολογισμού 31.000,00€ με ΦΠΑ, τα πρακτικά κλήρωσης μελών επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών –  ενστάσεων – του άνω διαγωνισμού, την έγκριση διάθεσης πίστωσης 31.000,00€ για την διενέργεια του άνω διαγωνισμού.  

20. Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και λοιπών υλικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καρπάθου».

21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 4.200,00€ για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Διατροφής και Κατεψυγμένων Πουλερικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείου Ρόδου, λόγω αλλαγής στο Φ.Π.Α. 

22. Έγκριση Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθειας μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή Δήμου Ανάφης».

23. Έγκριση 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, με θέμα:  «Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους μονάδας αφαλάτωσης Κουφονησίου εφεδρικής ισχύος 350 KVA».

24. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης αντικατάστασης τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής παραλαβής διαγωνισμού προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

 

25. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

26. Έγκριση 1ου Πρακτικού – Δικαιολογητικά / Τεχνική προσφορά για το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015 – 2016, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

27. Έγκριση δαπάνης πίστωσης ποσού για μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαρισμού πρανών από φερτές ύλες και ξερών υπολείμματα βλάστησης ν Σύρου».

28. Λήψη απόφασης για την δικαστική προσφυγή κατά της απόφασης (αριθ. 1/22-07-2015, Πρακτικό 7/2015) της Επιτροπής του Άρθρου 7 του Ν. 2839/2000, για τον διαγωνισμό περί Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2015.

29. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση άρθρων των προγραμματικών συμβάσεων για την δημιουργία υδατοδρομίων  στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

30. Λήψη απόφασης για την έναρξη διαπραγμάτευσης με τον όμιλο CNN για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

31. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

32. Έγκριση Δράσεων του τμήματος Δια βίου μάθησης & Παιδείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

33. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

34. Έγκριση δαπανών έργου.

35. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων.

36. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων.

37. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

 

38. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

 

39. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

 

40. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στην επέκταση και λειτουργία  τουριστικού συγκροτήματος της υφιστάμενης  ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία ‘’COLOSSOS BEACH HOTEL’’ στη θέση ‘’Αμμάδες’’ Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘’ Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε.’’.   

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

 

 

                                                       Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης

                                                         Αντιπεριφερειάρχης

 

 

Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Χρήστος Μπάρδος

2.  Χρήστος Ευστρατίου

3.  Ευριδίκη Νάκη                                                         4.  Χαρίκλεια  Γιασιράνη

5.  Χρηστιάννα Πάπιτση

6.  Ειρήνη Σβύνου

7.  Γεώργιος Μακρυωνίτης

8.  Άννα Μαυρουδή

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης

3.  Ιωάννης Γιαγιάς
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου

5.  Νικόλαος Βενάκης

6.  Παρασκευή – Ελευθερία Φτακλάκη

7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας
8.  Σταύρος Φρούντζας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

2.  Αντιπεριφερειάρχες    

3.  Πρόεδρο Περιφερειακού                

     Συμβουλίου

4.  Μέλη του Περιφερειακού

     Συμβουλίου  

5.  Εκτελεστικός Γραμματέας

6.  Νομική Υπηρεσία

7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και

     Δωδεκανήσου

8.  Μέσα Ενημέρωσης.

(Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 

Δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου για την ανακοίνωση των βάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

 

Συγχαίρω όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές που πέτυχαν να εισαχθούν σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εύχομαι σε όλες και όλους, η νέα ζωή που ξεκινάτε να είναι η απαρχή για την επίτευξη των στόχων και των ονείρων σας, για όλα εκείνα που  εργαστήκατε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. 

Για εσάς που δεν τα καταφέρατε, αυτό το μικρό εμπόδιο δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας άλλος, διαφορετικός  δρόμος για ένα μέλλον που σας περιμένει να το κατακτήσετε. Ένα  εφαλτήριο για νέες επιλογές, νέα όνειρα, νέες ευκαιρίες, νέες, μεγαλύτερες επιτυχίες.

Για όλες και όλους, εισαχθέντες και μη, όλα αρχίζουν εδώ!

Η πατρίδα μας βρίσκεται σε περιπέτεια. Οι δύσκολες μέρες που περνάμε δεν πρέπει να σας αποθαρρύνουν, ούτε να προσγειώνουν τις φιλοδοξίες σας. Ανοίξτε τα φτερά σας και πετάξτε, όσο πιο ψηλά μπορείτε, ακόμα κι όταν ο ουρανός μοιάζει γκρίζος και απειλητικός. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο κοντά στο φως που τόσο έχει ανάγκη αυτός το τόπος για να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του. Κι αυτό, μόνο εσείς μπορείτε να το καταφέρετε.  Μόνο σε σας μπορούμε να ελπίζουμε!

Μέσα από την καρδιά μου, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή σταδιοδρομία!

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γιώργος Χατζημάρκος

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.