ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Παράταση στις αιτήσεις για σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας & Πρότυπο Πιστοποίησης AEGEAN CUISINE

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

 

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η αναπτυξιακή του εταιρία Δ.ΕΤ.Α.Π. και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. ανακοινώνουν την παράταση υποβολής αιτήσεων για την υλοποίηση των πρώτων για το έτος 2015 σεμιναρίων για επιμόρφωση εργοδοτών σε θέματα Τεχνικών Ασφαλείας Γ’ κατηγορίας (χαμηλή επικινδυνότητα). 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των σεμιναρίων, τη διαθεσιμότητα των πιστοποιημένων εκπαιδευτών, καθώς και το ενδιαφέρον των εργοδοτών τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν, εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων –ήτοι 30-35 για κάθε τμήμα, την  προσεχή περίοδο.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Σεμιναρίων στη Ρόδο:

  1. Δευτέρα 18 & Τρίτη 19 Μαΐου 2015, 16:00-21:00
  2. Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Μαΐου 2015, 16:00-21:00

 

Για ενημέρωση και κατάθεση αιτήσεων:

 

  • στη Ρόδο, (αιτήσεις & προκαταβολή) στη Δ.ΕΤ.Α.Π., Γρηγορίου Λαμπράκη 8, κα Ευαγγελία Τσατταλιού 9:00-15:00 , τηλ. 2241044280.

 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής τους. Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες

(2 πεντάωρα) και έχει συνολικό κόστος 70€.

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν το έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και την προκαταβολή 50€, το αργότερο έως την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015. Σημειώνεται ότι καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.detap.gr καθώς και στα γραφεία της ΔΕΤΑΠ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι ενδιαφερόμενοι/εργοδότες θα πρέπει να συμπληρώνουν με πλήρη και ακριβή στοιχεία το έντυπο της αίτησης, το οποίο θα πρέπει να κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και ενέχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης.

  • Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση όπου από την «σφραγίδα» της επιχείρησης προκύπτει άμεσα η ιδιότητα του εκπαιδευόμενου και συγκεκριμένα ότι ο εκπαιδευόμενος ο οποίος πρόκειται να επιμορφωθεί είναι ο εργοδότης, δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου άλλου παραστατικού.
  • Για μη ατομική επιχείρηση υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το απαραίτητο παραστατικό με «επισήμανση» του μέρους του από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ/ ΑΛΛΟ. Εάν η ιδιότητα του εργοδότη προκύπτει από βεβαίωση επιμελητηρίου, υποβάλλεται και ηλεκτρονικά το απαραίτητο παραστατικό με σχετική επισήμανση, αν απαιτείται.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AEGEAN CUISINE ΣΕ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΛΙΝΔΟ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σας ενημερώνει ότι την ερχόμενη Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 θα πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις ενημέρωσης για το νέο πρότυπο πιστοποίησης AEGEANCUISINE καθώς και για τη νέα διαδικασία ένταξης στο Δίκτυο των επιχειρήσεων.

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην πόλη της Ρόδου στις 11:00 και στη Λίνδο στις 15:30. Στην πόλη της Ρόδου η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων στο κτίριο του Επιμελητηρίου, Γρ.Λαμπράκη 8 και ώρα 11:00 και στη Λίνδο, στο Πνευματικό Κέντρου της Δ.Ε. Λινδίων «Ιωάννης Ζίγδης» και ώρα 15:30.

Τα μέλη του Δικτύου AEGEANCUISINE καθώς και οι εστιάτορες και παραγωγοί τοπικών προϊόντων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Νέο Πρότυπο, το οποίο επεξεργάστηκε η εταιρεία TUV HELLAS καθώς και για θέματα που άπτονται της Δωδεκανησιακής Γαστρονομίας.

Να θυμίσουμε ότι σκοπός του Δικτύου AEGEANCUISINE, το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, είναι  η αξιοποίηση της πλούσιας οινο-γαστρονομικής παράδοσης των νησιών του Αιγαίου & η δημιουργία γαστρονομικού ενδιαφέροντος προορισμών σε άμεση συνάρτηση με τον παραγωγικό, πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο των νησιών με σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και της διεύρυνσης της τουριστικής αγοράς των νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

 

Στο δίκτυο AEGEANCUISINE μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου οι οποίες πληρούν ορισμένα κριτήρια, η εκπλήρωση των οποίων διασφαλίζει ότι τα προϊόντα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν, αντανακλούν και αναδεικνύουν την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα του Αιγαίου, πληρούν συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και προσφέρουν στον επισκέπτη – πελάτη συναίσθημα και εμπειρία.

 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Ανάδειξη της γαστρονομίας και της αιγαιακής κουζίνας στα Δωδεκάνησα», της πράξης με τίτλο «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» –  Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου – με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 allaksogolies.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.