ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Παραλαβή του 1ου από τα 90 νέα ασθενοφόρα για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του ΕΚΑΒ

Παρελήφθη, στη Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας με τη παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κου Καρακατσιανόπουλου Κων/νου και του Αντιπροέδρου κου Μυλωνά Μιλτιάδη, το πρώτο ασθενοφόρο όχημα της προμήθειας των ενενήντα (90) νέων οχημάτων που αποτελούν μέρος του γνωστού πολυετούς διαγωνισμού των 167 ασθενοφόρων οχημάτων και των 19 Κινητών Ιατρικών Μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
 
Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλίσει τη πληρέστερη παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας προς τη περιφέρεια που – ειδικά αυτή τη περίοδο – επιβαρύνεται λόγω των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει από τις προσφυγικές ροές, επίσπευσε τις διαδικασίες για την προμήθεια του πρώτου μέρους των 90 ασθενοφόρων οχημάτων, μέσω των οκτώ (8) από τις συνολικά δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας.
Βάσει χρονοδιαγράμματος, τα 90 νέα ασθενοφόρα οχήματα, θα παραληφθούν τμηματικά και έτοιμα προς επιχειρησιακή δράση μέχρι τον Ιούνιο, ως εξής: 

  • 8 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών του Ν. Αιγαίου,
  • 14 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Δ. Μακεδονίας,
  • 2 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών του Β. Αιγαίου,
  • 25 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Κρήτης,
  • 14 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Αν. Μακεδονίας – Θράκης,
  • 11 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Ηπείρου,
  • 6 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Ιονίων Νήσων,
  • 10 ασθενοφόρα οχήματα για τη κάλυψη των αναγκών της Πελοποννήσου. 

Η Διοίκηση του ΕΚΑΒ, συνεπικουρούμενη από τις ανάλογες δομές του Υπουργείου Υγείας, ενεργεί με ταχείς ρυθμούς έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άμεση ένταξη της προμήθειας των  υπολειπόμενων αναγκαίων ασθενοφόρων οχημάτων και Κινητών Ιατρικών Μονάδων, στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

[από αριστερά προς τα δεξιά]: τα μέλη της επιτροπής παραλαβής των 90 νέων ασθενοφόρων οχημάτων μαζί με τον πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κο Καρακατσιανόπουλο Κων/νο (4ος από αριστερά) και τον αντιπρόεδρο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κο Μυλωνά Μιλτιάδη (5ος από αριστερά).

Εξωτερική απόψη του νέου ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ

1η εσωτερική απόψη του νέου ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.