ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Ορισμός Γενικού Γραμματέα της Συνόδου των Πρυτάνεων στην Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, Αναπληρωτής Πρύτανη Διεθνών Συνεργασιών, Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων κ. Σπύρος Συρόπουλος ορίστηκε από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ως ο νέος Γενικός Γραμματέας της Συνόδου Πρυτάνεων στην European Universities Association, αντικαθιστώντας την κα Κατερίνα Γαλανάκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών η οποία αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.

Εκπρόσωποι της Συνόδου Πρυτάνεων στην EUA, ως συλλογικού οργάνου, είναι ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας και η Πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.

Η EUA (Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων) είναι η αντιπροσωπευτική οργάνωση των πανεπιστημίων και των διασκέψεων των Πρυτάνεων σε εθνικό επίπεδο 47 ευρωπαϊκών χωρών. Η EUA διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία της Μπολόνια και στη συμβολή λήψης αποφάσεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην έρευνα και την καινοτομία. Χάρη στην αλληλεπίδρασή της με μία σειρά από άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς η EUA εξασφαλίζει ότι η ανεξάρτητη φωνή των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ακούγεται στα κέντρα λήψης αποφάσεων τα οποία επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους.

Η επόμενη Σύνοδος των μελών της EUA θα πραγματοποιηθεί 5 και 6 Απριλίου 2017 στο Μπέργκεν της Νορβηγίας.

                 

 

Αναπλ. Καθηγητής Σπυρίδων Συρόπουλος

Αναπληρωτής Πρύτανη  Διεθνών Συνεργασιών,

Φοιτητικών Θεμάτων και Θεμάτων Αποφοίτων

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.