ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Νέο Σεμινάριο της ΕΛΦΕΕ Ρόδου στις 16/04/2016: Θέματα Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2016

H Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ρόδου διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο «Θέματα Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων 2016» το Σάββατο, 16/04/2016, 10:00-16:00 στο Ξενοδοχείο Aldemar Amilia Mare, Λεωφ. Ρόδου-Καλλιθέας, εισηγητή τονΒαγγέλη Μιχελινάκη, Λογιστή-Φοροτεχνικό, Σύμβουλο Επιχειρήσεων.

Ο κ. Βαγγέλης Μιχελινάκης είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι μέλος του Ο.Ε.Ε. και κάτοχος αδείας λογιστή – φοροτεχνικού Α τάξεως και ασκεί το επάγγελμα επί 21 έτη.
– Έχει συγγράψει ή έχει αποτελέσει μέλος της συγγραφικής ομάδας σε πάνω από 20 τίτλους βιβλίων, των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΓΛΣ, ΕΛΠ κ.α. Επίσης έχει συγγράψει πολυάριθμες μελέτες και άρθρα πάνω στα ίδια αντικείμενα.
– Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής και έχει την επιμέλεια ύλης του μηνιαίου φορολογικού περιοδικού «Επιχείρηση» (www.epixeirisi.gr) .
– Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.).
– Είναι εισηγητής σε πολυάριθμα σεμινάρια φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΛΠ κ.α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
– Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
– Η έννοια της φορολογικής κατοικίας. Όροι και διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας. Φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού.
– Φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό. Η διαδικασία πίστωσης του φόρου. Ποιοι κωδικοί του Ε1 συμπληρώνονται.
– Εισόδημα μελών Δ.Σ. και λοιπών στελεχών.
– Εισόδημα φορολογούμενων που παρέχουν υπηρεσίες με «μπλοκάκι».
– Τρόπος φορολόγησης διαφοράς τεκμηρίων.
– Εισόδημα από ακίνητα. Εκπτώσεις δαπανών. Η περίπτωση της ιδιόχρησης. Τι θα ισχύσει για τα ανείσπρακτα ενοίκια.
– Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα.
– Εισόδημα υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων. Τρόπος υπολογισμού.
– Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Δυνατότητα μείωσης.
ΜΕΡΟΣ Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
– Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων.
-Εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
– Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων.
– Εκπιπτόμενες δαπάνες. Βασικές αρχές και ειδικές περιπτώσεις
– Φορολογικές αποσβέσεις. Αποσβέσεις σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Απόσβεση ακινήτων ανεγερθέντων σε οικόπεδο τρίτου. Δυνατότητα αναστολής της φορολογικής απόσβεσης. Τρόπος χειρισμού διαφορών λογιστικών-φορολογικών αποσβέσεων.
– Αποτίμηση αποθεμάτων. Απαλλαγές από τη σύνταξη απογραφής και τρόπος προσδιορισμού του κόστους πωληθέντων.
– Προβλέψεις και διαγραφές για επισφαλείς απαιτήσεις. Ο νέος τρόπος σχηματισμού προβλέψεων. Ο χειρισμός των παλαιών προβλέψεων του Ν.2238/1994.
– Η συμπλήρωση της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και του πίνακα διαφορών λογιστικής-φορολογικής βάσης.
– Φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, φυσικών προσώπων.
– Φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικών προσώπων και οντοτήτων.
– Φορολογητέο εισόδημα από κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών. Τρόπος υπολογισμού.
– Είσπραξη ενδοομιλικών μερισμάτων. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες εντός Ε.Ε. Είσπραξη μερισμάτων από μη συνδεδεμένες εταιρείες τρίτων χωρών. Ο πίνακας 3Α1 του εντύπου Ν.
– Παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη. Παρακράτηση φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων.
– Προσδιορισμός του εισοδήματος και φορολόγηση των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων. Συμπλήρωση του πίνακα 2.

elfee seminario

Πληροφορίες/Εγγραφές στο www.lsr.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.