ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AEGEANCUISINE

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ AEGEANCUISINE

ΕΩΣ ΚΑΙ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου προσκαλεί τα μέλη του Δικτύου AEGEANCUISINE καθώς και

όλους τους εστιάτορες του Νομού Δωδεκανήσου όπως δηλώσουν συμμετοχή, προκειμένου να

πιστοποιηθούν με το Νέο Πρότυπο και να γίνουν μέλη του Δικτύου. Το Νέο Πρότυπο του Δικτύου

AEGEAN CUISINE επεξεργάστηκε η εταιρεία TUV HELLAS.

Να θυμίσουμε ότι σκοπός του Δικτύου AEGEANCUISINE, το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του

Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, είναι η αξιοποίηση της πλούσιας οινο-γαστρονομικής παράδοσης

των νησιών του Αιγαίου με σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και της διεύρυνσης

της τουριστικής αγοράς των νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Στο δίκτυο AEGEANCUISINE για τα Δωδεκάνησα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις του

Νομού Δωδεκανήσου, οι οποίες πληρούν κριτήρια που έχει ορίσει ο φορέας πιστοποίησης TUV

HELLAS. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα λάβουν την πιστοποίηση θα έχουν την δυνατότητα πέραν της

γαστρονομικής ταυτότητας που θα αποκτήσουν, να προβληθούν από τα ηλεκτρονικά μέσα

προώθησης του προτύπου (site, εφαρμογές smart phones, facebook)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την αίτηση συμπληρωμένη (υπογεγραμμένη

–σφραγισμένη) συνοδευόμενη με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και ένα τιμοκατάλογο το

αργότερο έως τη Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 με ένα από τους παρακάτω

 Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

 Στο fax: 22410-44283

 Στα γραφεία της Δ.ΕΤ.Α.Π, Γρ.Λαμπράκη 8, Ρόδος – 1ος όροφ Επιμελητηρίου

Δωδεκανήσου 09:00 -15:00

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.detap.gr καθώς και στα

γραφεία της ΔΕΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2241044280/44288, κα Ευαγγελία Τσατταλιού.

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Ανάδειξη της γαστρονομίας και της αιγαιακής

κουζίνας στα Δωδεκάνησα», της πράξης με τίτλο «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» – Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου – με τη συγχρηματοδότηση της

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.