ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΜΠΑΣΚΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 – 2017

ΑΡΙΘ.  ΠΡΩΤ.     78                                                                                       ΡΟΔΟΣ     2/9/2016       

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ     Π Α Γ Κ  Ο  Ρ  Α  Σ  Ι  Δ  Ω Ν

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ    ΠΕΡΙΟΔΟΥ    2016 – 2017

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου , του Καταστατικού της   Ε.Ο.Κ.  και  των Κανονισμών  της  Γενικής   Προκήρυξης  Πρωταθλημάτων   2016-2017 , όπως  αυτή  μας  κοινοποιήθηκε   με το υπ’αριθμ. πρωτ. 2372 / 3-6-2016  έγγραφο  της  Ε.Ο.Κ.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

 

Το  Πρωτάθλημα  Παγκορασίδων  αγωνιστικής περιόδου  2016-2017  με τους  παρακάτω όρους :

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   1ο :  ΟΜΑΔΕΣ  ΜΕ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα Παγκορασίδων  Περιόδου  2016-2017  δικαιούνται  συμμετοχής  τα  Σωματεία που ανήκουν στην δύναμη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου και διατηρούν ανάλογα τμήματα .

Η Τ.Ε. ενημερώνει  τα σωματεία ότι οφείλουν να καλλιεργούν τα τμήματα υποδομών .

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   2ο :  ΧΡΟΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το  Πρωτάθλημα  θα  αρχίσει  στις 29-30/10/2016 ημέρα  Σάββατο η Κυριακή.  Η  κλήρωση  των  αγώνων  θα γίνει στις  20/9/2016 ημέρα  Τρίτη και ώρα  14:00  στα γραφεία  της  Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Κλειστό Γυμναστήριο  Ρόδου), παρουσία εκπροσώπων  των  Σωματείων.

Τελευταία  ημέρα  παραλαβής  των δηλώσεων  συμμετοχής  ορίζεται  η  20/9/2016 ημέρα Τρίτη και  μέχρι  ώρα  12:00.

Στην δήλωση συμμετοχής οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν δύο εμφανίσεις , μία ανοικτού χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εντός έδρας αγώνες και μία σκούρου χρώματος που θα χρησιμοποιείται στους εκτός έδρας.

Οι ομάδες να φροντίσουν ώστε τα γήπεδα αγώνων  να έχουν τις νέες διαγραμμίσεις.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   3ο :  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤOΣ

Το  Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους , ένα Νοτίου και ένα Βορείου συγκροτήματος.

Οι ομάδες θα αγωνισθούν μεταξύ τους δύο φορές (δύο γύροι) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.

Οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής βαθμολογίας της κανονικής περιόδου σε κάθε όμιλο θα συμμετάσχουν στην τελική φάση (Final Four) που θα γίνει σε κλειστό Γυμναστήριο  που θα ορίσει η  Τ.Ε .

Τα ζεύγη των ημιτελικών ορίζονται ως εξής: Α1-Β2 και Β1-Α2.

Οι νικήτριες των δύο ημιτελικών αγώνων θα αγωνισθούν στον τελικό για την ανάδειξη του Πρωταθλητή , οι δε ηττημένες των δύο ημιτελικών στον μικρό τελικό.

 

 

 

 

-2-

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   4ο  :  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  –  ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Για  την βαθμολογία των Σωματείων ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 47 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.(2 βαθμοί για τη νίκη , 1 βαθμός για την ήττα – συμπεριλαμβανομένου και του αγώνα που χάθηκε από ομάδα που απέμεινε με λιγότερες των δύο (2) παικτριών / άρθρο 21 Κανονισμών Παιδιάς – και 0 βαθμοί για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα) .

Για  δε την κατάταξη το άρθρο 48 παρ. 2  σε συνδυασμό  και με τις διατάξεις του άρθρου  46 παρ. 3γ και  παρ. 4.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας :

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2) , τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί                                                   

    από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες –  μηδενισμοί).

    Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών , τότε λαμβάνεται  υπόψη η διαφορά

    πόντων στους μεταξύ τους αγώνες.

     Αν  συνεχίζεται η ισοβαθμία  τότε  θα διεξαχθεί  αγώνας κατάταξης  σε ουδέτερο

    γήπεδο που θα  ορίσει  η  Τ.Ε.  ΕΟΚ   Δωδεκανήσου.

β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από  δύο (2)  τότε  καταρτίζεται

     βαθμολογικός πίνακας  με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που   ισο-

     βαθμούν  , στους  μεταξύ τους αγώνες και με  βάση τον  πίνακα  αυτό  γίνεται  η

     μεταξύ τους  κατάταξη.  Αν  όμως  από  τον  παραπάνω   πίνακα   προκύψει  νέα

     (εσωτερική)  ισοβαθμία , τότε  για  τις  ομάδες  που  συνεχίζουν  να  ισοβαθμούν

     λαμβάνονται  υπόψη  οι  βαθμοί  από  τους  μεταξύ  τους  αγώνες.

     Αν  οι   ομάδες  έχουν   το  ίδιο  σύνολο   βαθμών , τότε    λαμβάνεται   υπόψη  ο

     συντελεστής  πόντων (πηλίκο διαίρεσης των πόντων που σημείωσε  η  ομάδα  με

     τους πόντους που δέχτηκε)  στους  μεταξύ τους  αγώνες. Αν  παρά  ταύτα   συνε-

     χίζεται  η  ισοβαθμία , τότε  λαμβάνεται  υπόψη  ο  συντελεστής  σε  όλους  τους

     αγώνες  του  ομίλου  των  ομάδων  που  έχουν  ισοβαθμίσει  από  την  αρχή.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   5ο  :  ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο  Πρωτάθλημα  μπορούν να πάρουν μέρος  αθλήτριες  που γεννήθηκαν το έτος 2002 και νεότερες και πληρούν   τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του άρθρου 36  των  Κανονισμών της ΕΟΚ.. Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει σε κάθε αγώνα δώδεκα (12) αθλήτριες.

Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνο  δώδεκα (12) αθλητριών που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση  η οποία θα  κατατίθεται πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης , στην Γραμματεία των αγώνων , χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης αθλήτριας , για οποιονδήποτε λόγο και αιτία , κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση αθλητών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   6ο  :  ΓΗΠΕΔΑ   ΑΓΩΝΩΝ

Οι  αγώνες του πρωταθλήματος  θα  γίνονται στα  γήπεδα  που  οι  ομάδες  θα  δηλώσουν  και  εφόσον  τα γήπεδα  αυτά πληρούν τους όρους της ΝΕΦΑ  Δωδ/σου.

Για τα σωματεία  που δεν έχουν  δική τους  αγωνιστική έδρα , χρειάζεται  και  συγκατάθεση της  αρχής  στην  κυριότητα  της οποίας ανήκει  το γήπεδο.

Τα σωματεία οφείλουν να μεριμνήσουν για την καταλληλότητα των γηπέδων τα οποία δηλώνουν ως έδρα. Εάν διαπιστωθεί από την Τ.Ε. η ακαταλληλότητα κάποιου γηπέδου , η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ορίζει άλλο κατάλληλο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και το γηπεδούχο σωματείο οφείλει να αγωνισθεί εκεί διατηρώντας την ιδιότητα του γηπεδούχου.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   7ο  :  ΑΝΑΒΟΛΗ  ΑΓΩΝΩΝ

Καμία  αναβολή αγώνα δεν δικαιολογείται παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και μόνο (όπως κακοκαιρία, συμμετοχή αθλητή στην μικτή Δωδ/σου και σε εθνική ομάδα).

– 3 –

 

 

Δεν θα αναβάλλονται αγώνες λόγο εκδρομών ,υποχρεώσεων φοιτητών ,τραυματισμών αθλητών ,σχολικών υποχρεώσεων(πλην πανελληνίων αγώνων),οικονομικής αδυναμίας σωματείου κ.λ.π. κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα θα ορίζεται εκ νέου από την επιτροπή πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου , είτε  ενδιάμεσα  είτε  μετά  τη  λήξη  του  εκάστοτε  γύρου.

Σε περίπτωση που μια ομάδα νήσων αγωνίζεται σε ανοικτό γήπεδο της Ρόδου και η διεξαγωγή του είναι αδύνατη λόγο καιρικών συνθηκών ,τότε ο αγώνας αυτός θα διεξάγεται σε ένα από τα κλειστά γυμναστήρια ,με κάποια χρονική μεταβολή της έναρξης του ,ύστερα από απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της ΤΕ Δωδ/σου. Ανάλογα ισχύουν και ανοικτό γήπεδο της Κω.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   8ο  :  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –  ΕΦΕΣΕΙΣ

α) Οι  ενστάσεις  που αναφέρονται  σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής   Κανονισμών  

    Παιδιάς , εκδικάζονται  σε Α’ και Β’ βαθμό από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα

    Κανονισμό Διαιτησίας όργανα .

β) Οι  υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται  από  την  Επιτροπή  Πρωταθλήματος  της

    Τ.Ε.  ΕΟΚ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

 γ) Οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται με προσφυγή , κατά μεν  της Επιτροπής

     Εκδικάσεως Ενστάσεων, ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων Διαιτητών (Ε.Ε.Δ.),

     κατά   δε  της   Επιτροπής  Πρωταθλήματος , ενώπιον   του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

δ)  Οι  ενστάσεις  θα συζητούνται μόνο εφόσον  υποστηρίζονται  και  συνοδεύονται

     με το ανάλογο χρηματικό ποσό (παράβολο).

     Το παράβολο των ενστάσεων  ενώπιον της  Τ.Ε. ΕΟΚ  ορίζεται σε  50 € ,

     για  δε  τις  προσφυγές  στην  Ε.Ε.Δ.  και  Α.Σ.Ε.Α.Δ. σε  όσα ορίζουν.

     Οι ενστάσεις που υποβάλλονται δεν αναστέλλουν  τη συνέχιση του πρωταθλήμα-

     τος.

Α Ρ Θ Ρ Ο   9ο  :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων , καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ. που αναφέρονται παραπάνω.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η συμμετοχή των Σωματείων που δήλωσαν ότι θα πάρουν μέρος  στα διάφορα  πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με το άρθρο  27 των Κανονισμών της  Ε.Ο.Κ.

Εάν ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί , μηδενίζεται στον συγκεκριμένο αγώνα. Στην περίπτωση που ένα σωματείο δεν προσέλθει να αγωνιστεί σε δύο (2) αγώνες,  τότε  αποκλείεται  από τους  υπόλοιπους  αγώνες του  πρωταθλήματος , μετά από εξέταση του θέματος από την Τ.Ε. , σύμφωνα και με το άρθρο 7. 

Στις περιπτώσεις αυτές το υπαίτιο σωματείο θα επιβαρύνεται με την συνολική δαπάνη που θα  προκύψει από τα έξοδα διαιτησίας , γραμματείας, γυμνασιάρχου , μετακινήσεων και ημεραργιών , καθώς και τα έξοδα της μετακινούμενης  ομάδας.

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   10ο  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

α)  Τα έξοδα μετακίνησης , διαμονής και διατροφής των ομάδων καλύπτονται από τα σωματεία . 

β)   Τα έξοδα διαιτησίας που είναι για κάθε διαιτητή 10 ευρώ , τα έξοδα κριτών που είναι  για  κάθε  κριτή  8

       ευρώ , καθώς και τα έξοδα των οδικών μετακινήσεων διαιτητών – κριτών που ανέρχονται στο ποσό  των

       0,20 ευρώ ανά χιλιόμετρο , καλύπτονται από τα σωματεία .      

 

 Α Ρ Θ Ρ Ο   11ο  :  ΙΑΤΡΟΣ   ΑΓΩΝΑ

Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε κάθε αγώνα την παρουσία ΙΑΤΡΟΥ , που θα παρουσιάζεται στην Γραμματεία και θα υπογράφει στο Φ.Α.

Σε διαφορετική περίπτωση οι διαιτητές δεν θα ξεκινούν τον αγώνα , και μετά από 15 λεπτά από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα θα κλείνουν το Φ.Α. και τα γηπεδούχα σωματεία θα μηδενίζονται .

 

 

 

– 4 –

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   12ο :   ΓΕΝΙΚΑ

α)  Για  οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη , τους Κανονισμούς της ΕΟΚ , καθώς και για κάθε ασάφεια που έχει ανάγκη από διευκρίνιση ή συμπλήρωση και θα προκύψει  κατά  τη  διάρκεια  του  Πρωταθλήματος , αποφασίζει η Τ.Ε. Δωδεκανήσου.

β)  Τα  γηπεδούχα  Σωματεία   υποχρεούνται  να  έχουν  στη  Γραμματεία   πριν  την

     έναρξη  του  αγώνα  τα παρακάτω :

  • ‘Ένα χρονόμετρο.
  • ‘Ένα χρονόμετρο  24’΄.
  • Ταμπέλες  με  αριθμούς  από  1 – 5  και  δύο (2) σημαίες  κόκκινες με  βάσεις.
  • Μπλοκ  Φύλλου  Αγώνος  και βέλος κατοχής μπάλας..

γ)  Ολοι οι αγώνες θα διεξάγονται με μπάλες  Spalding  size 6.

 

 

 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                      Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

Α.  ΜΠΑΦΙΤΗ                                                                                                        ΣΤ.   ΚΑΡΑΒΑΣ

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.