ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 6603,  διοργανώνει:

Εξ αποστάσεως σεμινάριο διάρκειας 150 ωρών, επιμόρφωσης στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής, με σκοπό την σωστή εκπαίδευση των ειδικών περιπτώσεων και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των Μαθησιακών Δυσκολιών, την αιτιολογία, τα συμπτώματα, τις βασικές θεωρίες και τις μεθόδους αξιολόγησης των συγκεκριμένων δυσκολιών.

Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου αλλά και σε κατ΄επιλογιν πιστοποίηση του εκπαιδευτή στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών.

 

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

 1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).
 3. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 4. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ)

 

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο εξ αποστάσεως κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

 1. Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την «Επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής».
 2. Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος.

 

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή σε θέματα ειδικής αγωγής.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

ü  Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή

ü  Ειδική Ενταξιακή Αγωγή και Εκπαίδευση

ü  Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά

ü  Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα

ü  Nοητική καθυστέρηση

ü  Αυτισμός

ü  Κώφωση/Βαρηκοΐα

ü  Προβλήματα όρασης

ü  Μαθητές με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα

ü  Εκπαίδευση ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες

ü  Κινητικές αναπηρίες

ü  Προβλήματα συμπεριφοράς και ενδοσχολικής βίας

ü  Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες

ü  Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες

ü  Μύθοι και στερεότυπα στην αναπηρία

 

Επιλογή καταρτιζομένων:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

 

Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Επιμόρφωσης με τίτλο: «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Ειδική αγωγή»

Η βεβαίωση επιμόρφωσης που θα λάβει κάθε επιμορφούμενος θα του δίνει μόρια σε διδασκαλίες σε φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα ΣΔΕ, Κ.Ε.Κ, ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων κ.λ.π.

 

Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 350 ευρώ.

 

Τρόπος πληρωμής:

Πριν την έναρξη του προγράμματος όλο το ποσό

Δύο ισόποσες δόσεις των 175,50. Η πρώτη πριν την έναρξη του προγράμματος και η δεύτερη στην τρίτη εβδομάδα από την έναρξη.

 

Εκπτώσεις:

20% για κατόχους κάρτας ανεργίας και για όσους προεξοφλήσουν το συνολικό ποσό πριν την έναρξη του τμήματος

30% για Α.ΜΕ.Α.

40% για ομάδες ενδιαφερομένων από 5 άτομα και πάνω

 

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

 • Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www.easy-education.gr
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής
 • Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης

 

Περίοδος αιτήσεων:

Από Τετάρτη 16/03/2016 έως και Παρασκευή 01/04/2016

 

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

 1. Ηλεκτρονικά με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
 2. Με αποστολή φακέλου με τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: EASY-EDUCATION,ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 23310-22004

 

Καταβολή Διδάκτρων:

Τράπεζα πειραιώς

Αριθμός Λογαριασμού:  5243-063022-541

Κωδικός έργου: ΕΣΕΑ001

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

 

Πληροφορίες:

Βέροια,Εληάς 1 Όροφος 1ος, Καπετάν Άγρα 6 ισόγειο

Τηλ: 23310 70102,

www.easy-education.gr,

Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 21:00 μ.μ

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.