ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Ηλεκτρονική αίτηση για παροχή τροφίμων από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου καλεί τα μέλη του να προσέλθουν στα γραφεία του συλλόγου μας  προκειμένου να συμπληρωθεί  η ηλεκτρονική αίτηση για παροχή τροφίμων από τις 20/7/2015 μέχρι και 5/8/2015 από τις 8:30 πμ μέχρι και τις 15:00 από ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Για την ένταξη στο πρόγραμμα σύμφωνα με την με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1066/τ. Β/2015) το εισόδημα του ωφελούμενου όπως προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:
3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Σε μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.

Η ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα ορίζεται η 15η Ιουλίου 2015 με καταληκτική ημερομηνία την 5η Αυγούστου 2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του ΗΔΙΚΑ (www.idika.org.gr/teba). Προκειμένου να συμπληρωθεί η αίτηση θα πρέπει οι ωφελούμενοι να έχουν μαζί τους:
ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ,
Αστυνομική Ταυτότητα,
Εκκαθαριστικό 2015 (χρήση 2014)
Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ χρήση 2014,

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
H αίτηση θα πρέπει να εκτυπώνεται, να υπογράφεται και να φυλάσσεται και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                                                                           ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ  ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΜΩ)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.