ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνεδριάζει την Δευτέρα

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.   με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1),  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το σχεδιασμό πρότυπης στάσης μέσων μαζικής μεταφοράς για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων».

 

 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το σχεδιασμό καλάθου απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων».

 

 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το σχεδιασμό καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι) για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων».

 

 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το σχεδιασμό φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων».

 

 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Σχεδιασμός πρότυπου αναψυκτηρίου, αποδυτηρίων, πύργου ναυαγοσώστη και ντουζιέρας για τον εξοπλισμό των παραλιών των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».

 

 

 

 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το σχεδιασμό πρότυπης στάσης μέσων μαζικής μεταφοράς για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».

 

 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το σχεδιασμό καλάθου απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».

 

 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το σχεδιασμό καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι) για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».

 

 1. Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής με τίτλο: «Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για το σχεδιασμό φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου».

 

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κατταβιά – Μεσαναγρός – Αρνίθα».

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 1ου πρακτικού αιτιολόγησης, βαθμολογίας και ενστάσεων για την προμήθεια με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά».

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ολύμπου -Διαφανίου νήσου Καρπάθου».

 

 1. Έγκριση όγδοης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση μονάδας Σφαγείων Ν. Κάσου».

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου δυτικού άξονα Νήσου Ρόδου (2014)».

 

15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του  έργου: «Ανάπλαση οικισμών μικρού και μεγάλου χωριού Αγαθονησίου».

 

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή Τοιχίου και Αύλειου χώρου στο 5ο Δημοτικό σχολείο Καλύμνου».

 

 1. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. των εργασιών του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από Ανάληψη έως Βαθύ Δήμου Αστυπάλαιας».

 

 1. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Νήσου Σύμης».

 

 1. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης του έργου: «Μελέτη Κτηματογράφησης Επαρχιακής οδού Λίνδου-Κατταβιά».

 

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών κτιρίων» Δήμου Κέας.

 

 

 

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Έργα καθαρισμού τάφρων και τεχνικών στο οδικό δίκτυο της ν. Άνδρου».

 

 1. Έγκριση 3ου πρακτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) για την: «Προμήθεια ψυχρού Ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κυκλάδων (2015-2016)».

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση – Σήμανση οδού Χώρας-Εγγαρών ν. Νάξου».

 

 1. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Ίου (2014)».

 

 1. Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κέας».

 

 1. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Πάρου Νομού Κυκλάδων».

 

 1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «Βελτίωση – Σήμανση οδού Χώρας – Εγγαρών ν. Νάξου».

 

 1. Έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής», πράξη η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους απόρους (Τ.Ε.ΒΑ.).

 

 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου αλυσίδας) και ενός απορριμματοδέκτη (τύπου συμπίεσης) χωρητικότητας 12 m3» – Αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών.

 

 1. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό του Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
 3. Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 4. Έγκριση Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 5. Έγκριση Τροποποίησης Δράσης Τουριστικής Προβολής για το έτος 2016, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 6. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 7. Έγκριση Δράσεων του τμήματος Δια Βίου και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 8. Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 9. Διατύπωση άποψης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου: «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

 

 1. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

 

 1. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

 

 1. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.

 

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                                                Φιλήμων Γ. Ζαννετίδης

                                                   Αντιπεριφερειάρχης

Τακτικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Χρήστος Μπάρδος

2.  Χρήστος Ευστρατίου

3.  Ευριδίκη Νάκη                                                         4.  Χαρίκλεια  Γιασιράνη

5.  Χρηστιάννα Πάπιτση

6.  Ειρήνη Σβύνου

7.  Γεώργιος Μακρυωνίτης

8.  Άννα Μαυρουδή

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης

3.  Ιωάννης Γιαγιάς
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου

5.  Νικόλαος Βενάκης

6.  Παρασκευή – Ελευθερία Φτακλάκη

7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας
8.  Σταύρος Φρούντζας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

2.  Αντιπεριφερειάρχες    

3.  Πρόεδρο Περιφερειακού                

     Συμβουλίου

4.  Μέλη του Περιφερειακού

     Συμβουλίου  

5. Εκτελεστικός Γραμματέας.

6.  Νομική Υπηρεσία

7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και

     Δωδεκανήσου

8.  Μέσα Ενημέρωσης.                                              

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.