ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Η καθηγήτρια  του Πανεπιστημίου Αιγαίου Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Νοτίου Αιγαίου

 Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Νοτίου Αιγαίου και εξέλεξε ως Πρόεδρο την καθηγήτρια και Πρόεδρο Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.  του Πανεπιστημίου Αιγαίου –Διευθύντρια Π.Μ.Σ. κ. Χρυσή  Βιτσιλάκη.

 

Το εν λόγω Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε συνέχεια πλήρους εφαρμογής των προβλεπομένων από τον Ν. 4386/16 διαδικασιών προκήρυξης, υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και τελικά εκλογής από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. Στην θέση του αντιπροέδρου του ΠΣΕΚ Νοτίου Αιγαίου εξελέγη ο κ. Δημήτρης Σκιαδάς, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές και Γραμματέας η κ. Ρία Φιλιππάκη, οικονομολόγος  – εκπαιδευτικός.

 

Το ΠΣΕΚ είναι 11μελές όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ (Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας) η σύσταση του οποίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την έναρξη υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στην διαδικασία αναγνώρισης και εντοπισμού των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων συγκεκριμένων περιοχών ή τμημάτων της αγοράς και στην συγκέντρωση τοπικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και πόρων γύρω από ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Ειδικότερα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κεντρικός αναπτυξιακός στόχος για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, είναι να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία) παγκοσμίως , μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.

Η υποστήριξη που παρέχει το ΠΣΕΚ  στην υλοποίηση της Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, παρέχεται µε εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

 

Βιογραφικό της Χρυσής Βιτσιλάκη

 

 • Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διευθύντρια Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φύλο και Νέα    Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΤΕΠΑΕΣ
 • Διευθύντρια Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τέως Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τέως Κοσμητόρησσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιου Αιγαίου

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο ΚοινωνιολογίαςA. (Bachelors Degree in Sociology) με Έπαινο από το Trinity College, Hartford, Connecticut, U.S.A.
 • Mεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  M.A.  (Master of Arts) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το University of Chicago, Illinois, U.S.A.
 • Διδακτορικό ΔίπλωμαD.  (Doctor of Philosophy) στην Kοινωνιολογία από το Tμήμα Kοινωνικών Eπιστημών του University of Chicago,  Illinois, U.S.A.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2006-10 :   Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από το 2003:   Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Από το 2002:   Διευθύντρια του θεσμοθετημένου πανεπιστημιακού  «Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών» του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2004-6  :   Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου   Αιγαίου.

2004-6  :  Μέλος Συμβουλίου Κοσμητόρων, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2006-10 :    Μέλος Επιτροπής Μεταπτυχιακών Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2006-10 :    Μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2006-10 :    Μέλος Επιτροπής Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2006-10 :    Πρόεδρος Συγκλητικής Επιτροπής Vista (πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης) Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

ΣYMMETOXH ΣE EΠIΣTHMONIKEΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

2007-8:   Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας με αντικείμενο «Preparation of the 2008 Joint Interim Report on the Implementation of the Education and Training 2010 work programme” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2007-8:    Εμπειρογνώμων  Υπουργείου Παιδείας για την καταγραφή και αξιολόγηση της εφαρμογής της διαδικασίας της Bologna στον θεματικό άξονα «Διασφάλιση Ποιότητας».

2006-8:    Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Παιδαγωγικής Εταιρείας   Ελλάδας.

2006-8:    Μέλος του International Advisory Board για την ετήσια διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου «International Conference on Inderdisciplinary Social Sciences”.

2001-2:    Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Πειραματικού Νηπιαγωγείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2000-2:    Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ολοήμερου Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Πέτρου   Ευθυμίου 12/8/2000.

1997-9:    Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ολοήμερου Σχολείου του Υπουργείου Παιδείας, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Γεράσιμου Αρσένη.

1998:   Μέλος της Επιτροπής Κριτών για την αξιολόγηση των προτάσεων για υλοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Κ.)

1998 :   Μέλος της Επιτροπής Κριτών για την αξιολόγηση των προτάσεων της «Εκπαιδευτικής Έρευνας», Ενέργεια 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Κ.).

 

ΣYMMETOXH ΣE EΠIΣTHMONIKEΣ ETAIPΕIEΣ ΣYΛΛOΓOYΣ KAI OPΓANIΣMOYΣ

 • Mέλος της Παιδαγωγικής Eταιρείας Eλλάδος
 • Mέλος του Συλλόγου Eλλήνων Kοινωνιολόγων
 • Mέλος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης
 • Mέλος της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Eταιρείας (International Sociological Association )
 • Mέλος της Aμερικανικής Kοινωνιολογικής Eταιρείας (American Sociological Association )
 • Mέλος της Eλληνικής Ψυχολογικής Eταιρείας
 • Mέλος της Στέγης Γραμμάτων και Tεχνών Δωδεκανήσου
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.