ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Η ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού στην Ιαλυσό, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» με απόφαση του Περιφερειάρχη

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», η ανέγερση νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, Δήμου Ρόδου, με προϋπολογισμό ύψους 2.110.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, για την συμπλήρωση και βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών στα νησιά, με στόχο την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους.

Αφορά στην ανέγερση νέου διώροφου βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Καλλιπάτειρας, στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, που σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση 24 βρεφών και 45 νηπίων, βάσει των πλέον σύγχρονων προδιαγραφών. Προβλέπεται επίσης  η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, για την άρτια λειτουργία της εγκατάστασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020  και η  επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.110.000.

Ημερομηνία έναρξης κατασκευής του έργου είναι η 31/07/2017 και αποπεράτωσης η 03/08/2019.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.