ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Έρευνα: Έχουν σημασία οι στάσεις στο σεξ;

Το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας διεξήγαγε μέσω του Facebook έρευνα με θέμα: «Έχουν σημασία οι στάσεις στο σεξ;»

Στόχος της έρευνας ήταν να παρατηρηθούν οι προτιμήσεις των Ελλήνων στις σεξουαλικές στάσεις και να διαπιστωθεί αν οι άνδρες προτιμούν και νιώθουν άνετα στις ίδιες στάσεις με τις γυναίκες.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 1036 άτομα. Η συμμετοχή των ανδρών ήταν σε ποσοστό 33% και των γυναικών 67%. Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το μορφωτικό τους επίπεδο ήταν: Ανώτατη εκπαίδευση 45%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 33%, ανώτερη εκπαίδευση 22%. Η οικογενειακή τους κατάσταση ήταν: άγαμοι 44%, έγγαμοι 35%, διαζευγμένοι 15%, αρραβωνιασμένοι 5%, σε χηρεία 2%. Το επάγγελμά τους ήταν: ελεύθεροι επαγγελματίες: 29%, ιδιωτικοί υπάλληλοι 27%, άνεργοι 19%, δημόσιοι υπάλληλοι 16%, οικιακά 8%, άεργοι 1%.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.

staseis

staseis2

staseis3

Στο συνολικό δείγμα ανδρών και γυναικών:

staseis4

staseis5

onmed.gr/

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.