ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ
(öùôïãñáößåò & âßíôåï http://youtu.be/JenwrJ7rp6A eurokinissi-Báóßëçò Ðáðáäüðïõëïò).ÁÑÃÏÓ-Ôñï÷áßï áôý÷çìá ìå ôñåéò åëáöñÜ ôñáõìáôßåò ,óçìåéþèçêå ôï ÓÜââáôï 26 Éïõëßïõ 2014 ôï ìåóçìÝñé ,óôï äñüìï ¶ñãïõò-Í. Êßïõ ìåôÜ áðü óýãêñïõóç äýï ï÷çìÜôùí ,ïé ôñáõìáôßåò ìåôáöÝñèçêáí áðü ôï ÅÊÁ óôï íïóïêïìåßï Íáõðëßïõ.(öùôïãñáößåò & âßíôåï http://youtu.be/JenwrJ7rp6A eurokinissi-Báóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

Εργατικό δυστύχημα στη Μύκονο

Τη ζωή του έχασε ένας 47χρονος εργάτης κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στην Ελιά της Μυκόνου, όπως αναφέρει το συλλυπητήριο τηλεγράφημα του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργου Κατρούγκαλου.

Ο εργάτης έχασε τον έλεγχο του εκσκαπτικού μηχανήματος που χειριζόταν με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του και να πέσει σε πλαγιά. Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Newsbeast.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.