ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος , 03 Ιουνίου 2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                          

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                                 Α.Π. :249

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ        

 

Ταχ.Δ/νση :Γεωργίου Μαύρου 2 Προς: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
   (Κτίριο Ζέφυρος)   Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ταχ. Κώδικ. :851 00 Ρόδος   Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Πληροφ. :Γρ. Αντιπεριφερειάρχη   Κ. Αποστόλου Ευάγγελου.
Τηλέφωνο :2241364900                                                   Αχαρνών 2
ΦΑΞ :2241364907                                                   10176 Αθήνα
       
    Κοιν: Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
      Κ. Γελαλή Δημητρίου
                                                      Αχαρνών 2
                                                      10176 Αθήνα
                                                             

Κύριε Υπουργέ ,

Μετά από τις προσπάθειες μας για την προώθηση των τοπικών προϊόντων των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου γίναμε αποδέκτες αφενός ενθουσιωδών μηνυμάτων από Έλληνες και ξένους καταναλωτές που δοκίμασαν τα προϊόντα μας και αφετέρου μηνυμάτων απελπισίας από μικρότερους παραγωγούς που παραμένουν στην αφάνεια ή στο έλεος των μεσαζόντων με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο.

 Η Περιφέρεια μας λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε νησιού παράγει μια πλειάδα τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που θα μπορούσε να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο την ήδη τεράστια ελληνική ποικιλομορφία των γεύσεων. Οι παραγωγοί των μικρών νησιών παράγουν ποιοτικά προϊόντα σε μικρές ωστόσο ποσότητες που τους είναι σχεδόν αδύνατον να επενδύσουν στη δημιουργία μεταποιητικών μονάδων με αποτέλεσμα όλος αυτός ο πλούτος να μένει στην αφάνεια ή τα προϊόντα αυτά να διακινούνται χωρίς τις αναγκαίες νόμιμες προϋποθέσεις. Εξάλλου τα νησιά μας εκτός από το μοντέλο της θάλασσας και του ήλιου επιδιώκουν να προβάλουν και τον γαστρονομικό τους πλούτο αφού οι απαιτήσεις των τουριστών πλέον έχουν επεκταθεί και σε αυτό τον τομέα.

Δημιουργείται λοιπόν ένα τεράστιο κενό όσο αφορά την διάθεση παραδοσιακών προϊόντων γεωργικής προέλευσης από μικρές αγροτικές επιχειρήσεις των νησιών. Η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα θεωρούμε ότι βρίσκεται στην ίδρυση μονάδων οικοτεχνίας μέσω των οποίων οι παραγωγοί αυτοί θα διαθέτουν πλέον μόνοι τους τα προϊόντα τους, τα οποία όμως θα καλύπτουν και τις βασικές προϋποθέσεις υγιεινής. Με χαρά δεχτήκαμε την ανακοίνωση σας , ότι σύντομα θα υπογραφεί η σχετική  ΚΥΑ που θα περιγράφει την προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιων δομών, σε εφαρμογή του Νόμου 4235 του 2014. 

Δεδομένου αφενός του έντονου ενδιαφέροντος από πολλούς παραγωγούς να ιδρύσουν οικοτεχνικές μονάδες και αφετέρου των επικείμενων επενδυτικών προγραμμάτων που θα προκηρυχθούν στο άμεσο μέλλον θεωρείται κρίσιμο το γεγονός ότι η εν λόγω ΚΥΑ θα πρέπει να υπογραφεί το συντομότερο δυνατόν. Επιπλέον υπάρχουν παραγωγοί που επιθυμούν να ιδρύσουν οικοτεχνικές μονάδες σε τουριστικές περιοχές και αγωνιούν να προλάβουν την παρούσα τουριστική περίοδο.

Κύριε Υπουργέ ,

 θεωρούμε ότι τέτοιου είδους αποφάσεις θα δώσουν διέξοδο σε ένα μεγάλο αριθμό αγροτικών εκμεταλλεύσεων που παράγουν παραδοσιακά προϊόντα αλλά θα βοηθήσουν επίσης σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος εμπλουτίζοντας το γαστρονομικά. Είμαστε στη διάθεση σας για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες έκδοσης της εν λόγω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

                                                                                                      Ο

                                                                          Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ

                                                                             ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ  ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

allaksogolies.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.