ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Επαναλειτουργούν οι εφαρμογές του TAXISnet

Αφορούν τη χορήγηση πιστοποιητικών στους φορολογούμενους

Μετά τον ορισμό του Αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, τέθηκαν εκ νέου σε λειτουργία οι εφαρμογές του TAXISnet που αφορούν στη χορήγηση μιας σειράς πιστοποιητικών προς τους φορολογούμενους. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών οι εφαρμογές αυτές αφορούν:

1. Tην έκδοση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. 2014

2. Τις εκτυπώσεις εκκαθαριστικών σημειωμάτων και πράξεων διοικητικού προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικών ετών 2012-2014

3. Tην έκδοση και επανεκτύπωση πιστοποιητικών του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α).

4. Tην έκδοση Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας

5.Tην προώθηση προς εκκαθάριση και έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού των εκκρεμών ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. ετών 2011, 2012 και 2013.

Εξάλλου, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών εντός της ημέρας, θα είναι διαθέσιμες και οι εκτυπώσεις εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010 – 2013.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.