ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Ενημέρωση μελών για την προθεσμία ανανέωσης των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του για την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την αρμόδια διεύθυνση δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας, τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης της περιφερειακής ενότητας Λακωνίας, σχετικά με τη θεώρηση & χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων, η προθεσμία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2016, ημερομηνία έως την οποία θα ισχύουν τα παλιά δελτία μετακίνησης που είχαν εκδοθεί το
2014, τα οποία έχετε στην κατοχή σας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται στην προαναφερόμενη Υπηρεσία ή στα κατά τόπους αρμόδια ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), προσκομίζοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
Για την ανανέωση απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας, το παλιό δελτίο μετακίνησης, μια φωτογραφία του δικαιούχου, βεβαίωση της υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας που να
βεβαιώνει πως ο δικαιούχος είναι επιδοματούχος της κοινωνικής πρόνοιας ή φωτοαντίγραφο της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής του ασφαλιστικού φορέα ή ΚΕΠΑ, και το βιβλιάριο ασθενείας του δικαιούχου.
Για την έκδοση νέου δελτίου μετακίνησης είναι επιπρόσθετα απαραίτητο να προσκομίσετε δύο φωτογραφίες του δικαιούχου.
Σας επισημαίνουμε ότι η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας θεώρησης-χορήγησης των Δελτίων έχει ορισθεί η 31η Ιανουαρίου 2016.
Στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατή η θεώρηση ή χορήγηση Δελτίων ΑΜΕΑ, παρά μόνο μετά την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου για το έτος 2016.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.