ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους αγώνες για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά

Δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους αγώνες για  μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά.  Τροπολογία  του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Νίκου Χουντή.

 

Με αφορμή την υπερψήφιση της τροπολογίας του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Νίκου Χουντή, με την οποία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη συνέχιση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τα νησιά (μειωμένος ΦΠΑ), η συντονιστική επιτροπή της Λαϊκή Ενότητας Ρόδου  καλεί τους αυτοδιοικητικούς,  συνδικαλιστικούς, επαγγελματικούς φορείς καθώς και όλους τους πολίτες της Δωδεκανήσου,  να αξιοποιήσουν την απόφαση του   ευρωκοινοβουλίου και να πιέσουν την κυβέρνηση ώστε να μην ισχύσει από 1-6-16 η  κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ.

Η τροπολογία (η οποία επισυνάπτεται παρακάτω) «φωτογραφίζει» την Ελλάδα και ιδιαίτερα τα ελληνικά νησιά, αναφέροντας ότι «σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά έχουν χορηγηθεί ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις» και τονίζοντας ότι πρέπει «οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής».

Αναδεικνύεται πλέον το γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε να αξιοποιήσει ακόμα και τις Συνθήκες και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπουν την ύπαρξη ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τις νησιωτικές περιοχές, μένοντας έκθετη στις προεκλογικές δεσμεύσεις της για «κόκκινες γραμμές».

Με δεδομένο ότι οι νησιώτες αγωνιστήκαμε για τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ , η υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο της τροπολογίας  του Νίκου Χουντή μας δίνει ώθηση και δικαιώνει την επιμονή μας στη συνέχιση των διεκδικήσεων…γιατί υπάρχει εναλλακτική πολιτική.

 

Η συντονιστική επιτροπή της Λαϊκής Ενότητας Ρόδου.

 

Τροπολογία  

Νικόλαος Χουντής, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση ψηφίσματος                                                                                  B8-0165/2016

Iskra Mihaylova

εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 5 α (νέα)

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
  5α. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 2006/112/ΕΚ, έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα ευρωπαϊκά νησιά ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις ως αντιστάθμισμα στα μόνιμα φυσικά-γεωγραφικά και δημογραφικά τους μειονεκτήματα· τονίζει τη σημασία που έχουν οι εν λόγω ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, και ζητεί οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής·

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.