ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Δημοτική Τοπική Οργάνωση (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Ρόδου της ΝΔ: “Η παιδεία υποβαθμίζεται και οι κυβερνώντες θριαμβολογούν”

 

Το Υπουργείο Παιδείας άκρως αιφνιδιαστικά ανακοίνωσε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2016-2017 στο οποίο αποτυπώνεται η μείωση 3 διδακτικών ωρών ανά τάξη.

 

Οι αλλαγές έγιναν χωρίς συστηματική έρευνα για την Ελληνική πραγματικότητα, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διεθνή δεδομένα, ούτε οι απόψεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επίσημων εκπροσώπων  της.

 

Όλες δε οι προωθούμενες ρυθμίσεις πιστοποιούν την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να περιορίσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών, αδιαφορώντας για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 

     Αν λάβουμε υπόψη τις κυβερνητικές δηλώσεις περί μαθημάτων «ήσσονος σημασίας» για το Ελληνικό σχολείο, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι  το Υπουργείο Παιδείας εντάσσει μέσα σ’αυτά τα μαθήματα όπως είναι η Βιολογία  και τα Αρχαία Ελληνικά.  Δημιουργεί με αυτόν τον τρόπο υποβάθμιση στις γνώσεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε θέματα επιστήμης της ζωής και στα Αρχαία Ελληνικά που πρεσβεύουν την πολιτισμική μας κουλτούρα και την γλωσσική-ιστορική μας ταυτότητα ως χώρα.

 

Ενισχύεται το αντιπαιδαγωγικό – αναχρονιστικό μέτρο των μονόωρων μαθημάτων. Στις διακηρύξεις του, το ΥΠΠΕΘ ενώ είναι αντίθετο στα μονόωρα μαθήματα, στην πράξη επιλέγει τη διδασκαλία μονόωρων μαθημάτων. Συγκεκριμένα τα 7 από τα 18 μαθήματα στην Α’ τάξη είναι μονόωρα και συνολικά στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου τα 19 από τα 54 (ποσοστό 35%). Η επιλογή των μονόωρων μαθημάτων υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας και την καθιστά αποσπασματική χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εμβάθυνσης για την επίτευξη των επιμέρους στόχων της μάθησης. 

 

 Το κρίσιμο ερώτημα είναι : ως πότε η πορεία της εκπαίδευσης στην χώρα μας θα αγνοεί τις διεθνείς παιδαγωγικές πρακτικές και θα εφαρμόζει μεθόδους που διέπονται από τη λογική του δημοσιονομικού-οικονομικού περιορισμού και των εκάστοτε συντεχνιακών-παρασκηνιακών συμφερόντων;

 

Το ζήτημα είναι πως η πολιτική της παιδείας μιας χώρας πρέπει να σχεδιαστεί μακροπρόσθεσμα με στοχευμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και αφού διερευνηθούν οι πραγματικές ανάγκες ώστε να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την παιδεία.

 

Την  εποχή που πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία, την αριστεία και τη δημιουργικότητα, οι κυβερνώντες υποβαθμίζουν την παιδεία μέσα από αυθαίρετες και με καθαρά λογιστικά διατυπωμένες πρακτικές , υποθάλποντας  το μέλλον των παιδιών μας. 

 

Η σημερινή κοινωνία απαιτεί  σύγχρονο σχολείο με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με γνώσεις, δεξιότητες,  κριτική σκέψη και αναστοχασμό, ώστε να μπορούν οι Έλληνες μαθητές  να ανταποκριθούν στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της χώρας.

 

Αυτό που επιβάλλεται ως αδήριτη ανάγκη είναι η αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες για τους πολίτες και τους επαγγελματίες του μέλλοντος.

 

Την παιδεία οφείλουμε να την αναδείξουμε ως πρώτη προτεραιότητα γιατί η ελπίδα μόνο μέσα από την παιδεία μπορεί να ανατείλει για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που βιώνουμε σήμερα σε όλα τα επίπεδα.

 

Η Παιδεία μας δεν αντέχει άλλα  πλήγματα. Ως εδώ !

 

 

 

 

Για την Δημοτική Τοπική Οργάνωση (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Ρόδου της ΝΔ

 

Υπεύθυνη τομέα παιδείας

 

Αικατερίνη Διακίδη – Κώστα

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.