ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ
Ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò, óõíïäåõüìåíïò áðü ôïí Áñ÷çãü ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ï (É) ×ñÞóôï ÂáÀôóç, ðáñÝóôç óôçí ôåëåôÞ ïñêùìïóßáò ôçò Ä´ ÅÓÓÏ ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí 124 ÐôÝñõãá ÂáóéêÞò Åêðáßäåõóçò óôçí ÁåñïðïñéêÞ ÂÜóç Ôñßðïëçò, ÐÝìðôç, 30 Éïõëßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÕÐÅÈÁ/ÄÍÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ)

«Δεν πρόκειται να δεχτώ μείωση αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης των αποδοχών των Ενόπλων Δυνάμεων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος από την Τρίπολη, ο οποίος παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας της Δ΄ ΕΣΣΟ, που πραγματοποιήθηκε στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης.

«Όσο εγώ είμαι υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν πρόκειται να δεχτώ μείωση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες έχουν μειωθεί πάρα πολύ, πάνω από 60%» δήλωσε.

Στη συνέχεια τόνισε ότι «δεν είναι ίδια η δουλειά όλων των δημοσίων υπαλλήλων με τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς, οι οποίοι δεν εργάζονται σε μια οκτάωρη βάση, αλλά εργάζονται σε εικοσιτετράωρη βάση και είναι σε συνεχή επιφυλακή». Επίσης προσέθεσε ότι περιθώρια περικοπών δεν υπάρχουν, ενώ σημείωσε ότι «όσον αφορά τις οποιεσδήποτε αιτιάσεις για μείωση των δαπανών της Άμυνας, αυτή την στιγμή είναι οριακά τα πράγματα»

Σχετικά με τα περί απολύσεων, ο Πάνος Καμμένος τόνισε ότι «δεν υπάρχει ποτέ καμία περίπτωση να συμφωνήσει κανείς από εμάς να απολυθεί στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων».

Με αφορμή την ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατεύσιμοι, αλλά και οι γονείς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν υψηλό ηθικό, όλοι αντιμετωπίζονται πλέον κατά τον ίδιο τρόπο, ισότιμα, το ρουσφέτι καταργήθηκε». Επίσης ανέφερε ότι «θα αντιμετωπιστούν με κοινωνικά κριτήρια εκείνες οι περιπτώσεις, τις οποίες οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε».

Newsbeast.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.