ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 10 εκατομμυρίων στον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός ήταν δεδομένο πως θα αντιμετωπίσει οικονομικό “θέμα” μετά τον αποκλεισμό από την Γκαμπάλα και την απώλεια σημαντικών εσόδων. Έτσι, για να μην υπάρξει ταμειακό πρόβλημα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχωρά σε ΑΜΚ, ύψους μάλιστα 10 εκατομμυρίων ευρώ!

Η ΠΑΕ καλεί τους μετόχους να καλύψουν την αύξηση, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος θα καλυφθεί από τον ίδιο τον Γιάννη Αλαφούζο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Με απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ζηρίδη 10, Μαρούσι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.000.200,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2) Εκλογή μέλους διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντος.

3) Διάφορες εγκρίσεις – ανακοινώσεις. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 14 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Ζηρίδη αρ. 10 Μαρούσι για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Σεπτεμβρίου 2015 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 14 Οκτωβρίου 2015 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΘΗΝΑ, 08 Σεπτεμβρίου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

newsit.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.