ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Αποκατάσταση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω και παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αποκατάσταση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω και παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νησιού από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την αποπληρωμή του υπολοίπου 3ου και του 4ου λογαριασμού του έργου «Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κω» συνολικού προϋπολογισμού 1,06 εκ. €, υπέγραψε ο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Το σχολικό συγκρότημα του 7ου Δημοτικού Σχολείου, βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλεως Κω. Οι επεμβάσεις που γίνονται  έχουν στόχο τη βελτίωση της στατικής επάρκειας του κτιρίου, με σεβασμό στο προϋπάρχον κατασκευαστικό σύστημα, στη διατήρηση των ιστορικών φάσεων του κτιρίου  και την ανάδειξη των μορφολογικών και τυπολογικών στοιχείων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την καθαίρεση επιχρισμάτων – κλείσιμο ρωγμών, καθαίρεση συνδετικών κονιαμάτων, νέα αρμολογήματα – συντήρηση και ενίσχυση αντοχών των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος – νέα επιχρίσματα, αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ξύλινα κουφώματα, αποκατάσταση δώματος με τοποθέτηση νέας μόνωσης, την αναμόρφωση της βιβλιοθήκης, του εργαστήριου φυσικοχημείας, της αίθουσας υπολογιστών, και της τραπεζαρίας και τη συντήρηση δαπέδων και θυρών. Επιπλέον, στην πράξη περιλαμβάνεται και υποέργο παροχής υπηρεσιών για την εργαστηριακή τεκμηρίωση των υλικών δόμησης και την σύνταξη προδιαγραφών εφαρμογής και ποιοτικού ελέγχου για τις προβλεπόμενες ειδικές τεχνολογίες επέμβασης.

Παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κω

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στο  πλαίσιο του προγραμματισμού της Περιφέρειας  για παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το οδικό δίκτυο των νησιών ασφαλέστερο για τους χρήστες του και πιο λειτουργικό, ο υπέγραψε εργολαβική σύμβαση για την «Κατασκευή Στηθαίων Ασφαλείας, Διαγραμμίσεις, Τοποθετήσεις Ανακλαστήρων Οδοστρώματος κλπ για τα νησιά της Π.Ε. Δωδεκανήσου», έναντι συνολικού ποσού 470.000,00 ευρώ. Τα έργα ξεκινούν από το νησί της Κω, με  παρεμβάσεις  (στηθαία, διαγραμμίσεις και ανακλαστήρες – μάτια γάτας)  στο τμήμα του οδικού δικτύου Κως – χωριά.

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ΑΝΔΩ ΑΕ για την στήριξη των μικρών δήμων της Δωδεκανήσου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την έμπρακτη και αποτελεσματική στήριξη και την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των μικρών δήμων της Δωδεκανήσου, προχώρησε στην σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΝΔΩ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 220.400,00, διετούς διάρκειας.

Την Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και εκ μέρους της ΑΝΔΩ ΑΕ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας κ. Ειρήνη Παυλάκη. 

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης και με δεδομένο ότι τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου δεν διαθέτουν τις υποδομές, τις τεχνικές υπηρεσίες και το προσωπικό για την εκτέλεση έργων, σύνταξη μελετών και υποβολή φακέλων έργων για ένταξή τους σε προγράμματα,  η ΑΝΔΩ ΑΕ αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους μικρούς Δήμους της Δωδεκανήσου, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και τεχνικής υποστήριξης και εξειδικευμένων στελεχών για την προετοιμασία, την ωρίμανση και παρακολούθηση έργων και δράσεων στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και λοιπών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ενημέρωση των Δήμων σχετικά με τις Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ για κατάρτιση προγραμματισμού υποβολής προτάσεων έργων για ένταξη Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργων, Έλεγχος τευχών δημοπράτησης Υποβοήθηση στο στάδιο προετοιμασίας φακέλου υποβολής των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, Υποβοήθηση στην διενέργεια διαγωνισμού ανάθεσης– εκτέλεσης των έργων κλπ).

Οι μικροί Δήμοι τους οποίους θα αφορά το αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εξής: Δήμος Αστυπάλαιας, Δήμος Πάτμου, Δήμος Αγαθονησίου, Δήμος Λειψών, Δήμος Χάλκης, Δήμος Τήλου, Δήμος Νισύρου, Δήμος Κάσου, Δήμος Σύμης, Δήμος Μεγίστης.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την χρηματοδότηση του έργου, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΑΝΔΩ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΕ.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.