ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Απόφαση ΥΠΟΙΚ: Έως και διπλό επίδομα πετρελαίου σε ορεινά χωριά

Τέλη Ιουνίου θα δουν λεφτά όσοι αγοράσουν πετρέλαιο από Ιανουάριο

Τις προϋποθέσεις για χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Για πρώτη φορά ορίζεται ότι κάτοικοι κάποιων ορεινών χωριων θα πάρουν φέτος αυξημένο επίδομα, αλλά πάντως όχι εκείνοι των πιο κρύων περιοχών (Γρεβενά κλπ) που παίρνουν ήδη το μάξμιμουμ της επιδότησης που δίδεται.

Γενικά ισχύουν τα ίδια κριτήρια χορήγησης με πέρυσι, με εξαίρεση την πρόβλεψη για το κάτι παραπάνω στους κατοίκους ορεινών χωριών (που όμως ζεσταίνονται κυρίως με ξύλα και πέλετ, όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών). Και το 2016 το επίδομα που θα δοθεί φτάνει στα 105 εκατ. ευρώ. Είναι δηλαδή το μισό εν σχέσει με το 2014, αλλά διπλάσιο ίσως από αυτό που θα δοθεί σε ένα χρόνο, αφού στο προσχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου έχουν εγγραφει δαπάνες μόλις 52,5 εκατ. ευρώ.
 
Για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ. Το επίδομα θέρμανσης δεν μπορεί να κατασχεθεί, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
 
Πολλά όμως παραμένουν ακόμη θολά για το ποιοι θα λάβουν τελικά και πόσα ακριβώς αφού, δεκαπέντε μέρες πριν τελειώσει ο Δεκέμβρης:
 
–          Η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν έχει ακόμα ανοίξει για να υποβληθούν αιτήσεις και πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα

–          Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών δεν ξεκαθαρίζει ποια θα είναι τα «ορεινά χωριά» που δικαιούνται αυξημένη επιδότηση

–          Όποιος προλάβει να κάνει αίτηση πριν μπει ο Ιανουάριος θα πάρει το επίδομα έως τις 31/1/2017.

–          Όποιος αγοράσει πετρέλαιο και κάνει αίτηση ηλεκτρονικά μετά τον Δεκέμβριο (έως και 31 Μαΐου) θα πάρει λεφτά έως τις 30 Ιουνίου.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα της …σκληρής διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τον εαυτό της;  Ότι η εφαρμογή για τις αιτήσεις έπρεπε να έχει ανοίξει από 15 Οκτωβρίου και πολύς κόσμος έμεινε μέχρι σήμερα χωρίς πετρέλαιο, ενώ πλέον πρέπει να δωσει αγώνα δρόμου έως 31 Δεκεμβρίου για να βρει λεφτά και να προλάβει να αγοράσει πετρέλαιο. Αν μπει ο Ιανουάριος, λεφτά δεν θα πάρει πίσω πριν τον Ιούνιο!
 
Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης
 
1. Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης (DIESEL) και πληρούν τα σχετικά κριτήρια.
 
Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 
2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
 
3. Εξαιρούνται και χάνουν εξ ορισμού το επίδομα:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης
δ) τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα από δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι σε ακινησία.
ε) Η επαγγελματική στέγη.
στ) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
ζ) Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού.
 
Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων για τα αυτοκίνητα ΙΧ, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης του φορολογικού έτους 2016. Για τον προσδιορισμό των υπολοίπων εξαιρέσεων λαμβάνονται οι δηλώσεις του φορολογικού έτους 2015 και άλλες πηγές.
 
Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης
Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
 
α. Κριτήρια Εισοδήματος: 
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση (δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως κριτήριο εισοδήματος ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο τέκνο.
 
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2015.
 
Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.
 
β. Κριτήρια Ακίνητης Περιουσίας:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από το εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, να μην υπερβαίνει:
 
–   το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους
–  το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
 
Καθορισμός του ύψους του επιδόματος
 
Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως:
 
ΖΩΝΗ Α: Νομοί Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας
 
ΖΩΝΗ Β: Νομοί Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής
 
ΖΩΝΗ Γ: Νομοί  Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου
 
ΖΩΝΗ Δ:  Νομοί Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων
 
Κάτοικοι ορεινών χωριών
Όπως τονίζεται στην απόφαση Παπανάτσιου, Τσακαλώτου, Χουλιαράκη «οι Δήμοι που κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 ορίζονται ως «ορεινοί», εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός στον οποίο ανήκουν. Η πληροφορία αυτή, δύναται να αντληθεί και από τρίτους φορείς ή υπηρεσίες».
 
Ούτε όμως στον νόμο 3852 ούτε στην απόφαση αυτή διευκρινίζεται ποιες είναι οι ορεινές περιοχές αυτές και πότε ακριβώς θα προσδιοριστούν, για να πάρουν τα λεφτά τους οι δικαιούχοι κάτοικοι.
 
Αναφέρεται πάντως ότι «σε οριακές περιπτώσεις προσδιορισμού κλιματικής ζώνης μιας κατοικίας επιλέγεται η ευνοϊκότερη ζώνη για τον αιτούντα».
 
Ποσότητες πετρελαίου

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας, ως ακολούθως:

Στις περιπτώσεις αλλαγής κύριας κατοικίας ή / και διόρθωσης των τ.μ. κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, στην νέα κύρια κατοικία μεταφέρεται το εναπομείναν ποσοστό της προηγούμενης κύριας κατοικίας.
 
Διαδικασία χορήγησης του επιδόματος 
1. Επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα, για τις αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούν από 15 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και την 30 Απριλίου 2017 μετά από σχετική αίτηση που αρμοδίως υποβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου 2017.
 
2. α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:
–          ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος – υπόχρεου φορολογικής

–          δήλωσης,

–          το ονοματεπώνυμό του,

–          ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

–          ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το

–          ποσό και το ονοματεπώνυμο του πρώτου δικαιούχου,

–          ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

–          η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού

–          ρεύματος,

–          αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

–          τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής

–          της αίτησης,

–          η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

–          τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

β) Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:
–          τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που

–          εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

–          τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

–          τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής

–          ηλεκτρικού ρεύματος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία,

–          τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

–          το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα

–          οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.
Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά τις 31 Μαΐου 2017.
 
γ) Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.
δ) Στις περιπτώσεις που έχει αλλάξει κύρια κατοικία ο αιτών, υποβάλλει νέα αίτηση.
ε) Αρχικές ή τροποποιητικές αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια, απορρίπτονται αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σχετική αιτιολογία.
στ) Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού λογαριασμού τραπέζης (IBAN) από δύο διαφορετικούς δικαιούχους επιδόματος.
Επίσης δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από δύο δικαιούχους κατά την ίδια χρονική στιγμή.
ζ) Τα μέλη του μητρώου διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποχρεούνται στην υποβολή των φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης.
η) Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα πέντε (5) ετών.
 
 
Πληρωμή του επιδόματος
 
Η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης διενεργείται μέσω τραπεζικών ή λοιπών
πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα:
 
α) Για αιτήσεις που υποβάλλονται έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση πληρωμής, το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης καταβάλλεται έως 31 Ιανουαρίου 2017, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας και με την υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ..
 
β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1η  Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2017 το ποσό επιδόματος θέρμανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγματοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρμανσης, αφού αφαιρεθεί ποσό προϋπολογισθέν για την ικανοποίηση των αιτήσεων, καταβάλλεται έως 30 Ιουνίου 2017.
 
Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος θέρμανσης υπολείπεται του δικαιούμενου λόγω περιορισμένης αγοράς ποσότητας πετρελαίου, το υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά και κατ’ αναλογία με την πραγματοποίηση των εντός της ιδίας περιόδου επόμενων αγορών πετρελαίου θέρμανσης από τον δικαιούχο.
 
Έλεγχος δικαιούχων
 
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ενδιαφερόμενου ή χορήγησης επιδόματος μικρότερου του αιτούμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, δύναται ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης στη Δ.ΗΛΕ.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. μέχρι 31 Ιουλίου 2017, στην οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους ένστασης.

Στα φυσικά πρόσωπα, που αναγράφουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως και αποκλείονται από τη χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης μελλοντικά.

Στις περιπτώσεις μη νόμιμης είσπραξης επιδόματος θέρμανσης ή είσπραξης ποσού επιδόματος μεγαλύτερου του δικαιούμενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό καταλογίζεται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οργάνου και εισπράττεται με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

ΠΗΓΗ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.