ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ
Êëåéóôü öáñìáêÝéï óôçí ÁèÞíá ôçí ÔåôÜñôç 10 Éïõíßïõ 2015, êáèþò ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Öáñìáêåõôéêïý Óõëëüãïõ (ÐÖÓ) áðïöÜóéóå íá ðñï÷ùñÞóåé óå 24ùñç áðåñãßá áíôéäñþíôáò óôçí áðåëåõèÝñùóç ôïõ äéêôýïõ äéáíïìÞò ôùí Ìç Õðï÷ñåùôéêþò Óõíôáãïãñáöïýìåíùí ÖáñìÜêùí (ÌÇÓÕÖÁ) (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Απεργούν την Τετάρτη οι φαρμακοποιοί

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου, αποφάσισε σήμερα σε έκτακτη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση με θέμα την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν στα μέτρα που περιλαμβάνονται στη νέα συμφωνία κυβέρνησης-θεσμών, όπως το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και η απελευθέρωση των δικτύων διανομής για τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ), υποστηρίζοντας ότι αυτά οδηγούν «στη διάλυση της φαρμακευτικής περίθαλψης».

«Θεωρούν τα φαρμακεία απλές εμπορικές επιχειρήσεις, την υγεία εμπορεύσιμο αγαθό και το φάρμακο κοινό καταναλωτικό προϊόν», αναφέρει ο ΠΦΣ, σημειώνοντας ότι «οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να στηρίζουν τον Έλληνα ασφαλισμένο, παρέχοντας πίστωση στον ΕΟΠΥΥ, χρηματοδοτώντας από το υστέρημα τους την χρεωκοπημένη κοινωνική ασφάλιση, την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση, βαδίζοντας στα χνάρια της προηγούμενης, υποκύπτει στις απαιτήσεις των μεγάλων συμφερόντων και των δανειστών».

Ο ΠΦΣ θεωρεί «περίεργο» να επιχειρούν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα μέτρα που δεν ισχύουν ούτε στη Γερμανία, «ύποπτο να επιχειρείται να αφανισθεί το φαρμακείο της γειτονιάς και των ακριτικών περιοχών» και « απαράδεκτο να αντικαθίσταται ο επιστήμονας φαρμακοποιός και το φαρμακείο από απρόσωπα και ανέλεγκτα καταστήματα λιανικής με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος».

Newsbeast.gr

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.