ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Ανέκδοτο: Η πώληση των βιβλίων από…

Ήταν ένας τραυλός και πάει σε ένα βιβλιοπωλείο.
– ΘεΘεΘεΘεΘεΘέλω δουδουδουδουδουλλλλλλειά.
– Εντάξει, λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα βιβλία σε 3 μέρες θα το σκεφτώ.

Μετά από 3 μέρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα!
– Εντάξει, λέει ο βιβλιοπώλης. Αν πουλήσεις αυτά τα 5 βιβλία σε 3 ώρες θα έχεις πάρει την δουλειά.

Μετά από 3 ώρες πάει ξανά ο τραυλός στο βιβλιοπωλείο.
– Τα πουπουπούλλλλησα!
– Ωραία. Την δουλειά την πήρες, αλλά μπορείς να μου πεις πώς πούλησες τόσα βιβλία τόσο γρήγορα;
– Εεεεεε, τους έλελελεγα, θέθεθεθεθεθεθελετε νανανανανανανα τα αγογογογογοράσετε ή ναννανανα σασασασασας τα διαδιαδιαβαααασσσω;

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.