ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

A.ΠΟ.ΠΕ.Σ.: Το δίκαιο του αγώνα μας

Προκειμένου να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας  και να καταλάβουν για το δίκαιο του αγώνα μας και ότι οι καταγγελίες μας ήταν πέρα για πέρα αληθινές σας παραθέτουμε ένα   κομμάτι  «αυτούσιο» από την απόφαση  του Αρμόδιου θεσμικού οργάνου για τον έλεγχο των πεπραγμένων της υπηρεσίας Δόμησης,  δηλαδή του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων &Αμφισβητήσεων Δωδ/νησου (ΣΥΠΟΘΑ)της 6ης Συνεδρίασης 2017 με ημερομηνία 6-9-2017 :

1η ΠΡΑΞΗ Εξέταση του Αναπτυξιακού&Περιβαλλοντικού Συλλόγου κατοίκων συνοικιών Αγ.Νικολάου,Αγ.Δημητρίου,ΑγΓεωργίου πόλεως Ρόδου (ΑΠΟΠΕΣ) κατά της με α/α56/15-3-2017 πράξης αναθεώρησης(ΑΔΑ:6ΕΨΕΩ1ΡΝ77) της υπ’ αρ. 77/2009 οικοδομικής αδείας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ροδίων και κάθε συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Αποφασίζει ομόφωνα:

«Κάνει δεκτή την προσφυγή του ΑΠΟΠΕΣ και ακυρώνει την πράξη της υπηρεσίας για 5 σημαντικούς λόγους»  (και στη συνέχεια παραθέτει τρεις  ολόκληρες σελίδες με αναφορά στις παρατυπίες)

Σε έναν από αυτούς τους λόγους αναφέρει ρητά:

Τα συμπεράσματα δικά σας…..

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.