ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: Έργα ανάπλασης των οικισμών Μικρού και Μεγάλου Χωριού Αγαθονησίου-Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου στον Δήμο Πάτμου

Έργα ανάπλασης των οικισμών Μικρού και Μεγάλου Χωριού Αγαθονησίου,

από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Στην ανάπλαση των οικισμών Μικρού και μεγάλου Χωριού Αγαθονησίου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά και την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο εργολαβικής σύμβασης ύψους 148.922,19 ευρώ.

 

Με βάση τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

 

Στον Οικισμό του Μεγάλου Χωριού:

 

Καθαίρεση, ανακατασκευή και πλακόστρωση έξι παλαιών τσιμεντένιων κλιμάκων, οι οποίες είτε παρουσιάζουν έντονα προβλήματα λόγω της παλαιότητάς τους, είτε λόγω των έντονων κλίσεών τους καθιστούν από δύσκολη έως αδύνατη την διέλευσή τους.

Τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση των ενδιάμεσα χωμάτινων τμημάτων δημοτικών δρόμων.

Σύνδεση, τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση δύο δημοτικών δρόμων.

 

Στον Οικισμό του Μικρού Χωριού:

 

Εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής με σκυρόδεμα οδοστρωσίας του τμήματος δημοτικού δρόμου – εισόδου στο Μικρό Χωριό, που λόγω της παλαιότητάς του, παρουσιάζει έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Πλακόστρωση όλου του οδικού δικτύου (πλατεία, δρόμοι, σκαλοπάτια).

 

Το έργο, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  έτους 2015.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο σε διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ηλεκτροφωτισμός  γηπέδου στον Δήμο Πάτμου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Στον ηλεκτροφωτισμό του Γηπέδου Ποδοσφαίρου περιοχής Στρατοπέδου Δήμου Πάτμου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά και την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Χατζημάρκο εργολαβικής σύμβασης ύψους 53.653,45 ευρώ.

 

Για τον επαρκή και ομοιόμορφο φωτισμό του γηπέδου, προβλέπεται η τοποθέτηση 24 προβολέων οι οποίοι θα τοποθετηθούν ανά 6, σε 4 σιδηροϊστούς

 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να το ολοκληρώσει σε διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.