ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου η Σύμβαση του 5ου Υποέργου για την «Προμήθεια εξοπλισμού ειδών γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Πράξης: «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Τα υπό προμήθεια είδη πρόκειται να καλύψουν τα κενά όλων των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας, Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, σε Σύρο, Νάξο, Σαντορίνη, Ρόδο, Κάλυμνο, Κω, Κάρπαθο, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατέθεσαν οι Διευθυντές των σχολείων, ενώ ως χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών. Η πράξη συνολικού π/υ 848.278,30€ περιλαμβάνει άλλα τέσσερα υποέργα (την προμήθεια υπολογιστών, μηχανών γραφείου, συσκευών ήχου και εικόνας, διαδραστικών πινάκων, την προμήθεια επίπλων, εξοπλισμού φυσιοθεραπείας, εξοπλισμού εργαστηρίων αυτόνομης διαβίωσης, εξοπλισμού παιδικής χαράς, παραϊατρικού εξοπλισμού, και διαφόρων ετερόκλητων ειδών, την προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων μηχανολογίας–ηλεκτρολογίας και την προμήθεια ειδικού εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα και για παιδιά με προβλήματα όρασης), τα οποία βρίσκονται σε στάδιο πρόσκλησης αναδόχων κατόπιν της έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Παράλληλα στα πλαίσια του «Πιλοτικού προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων
των Δήμων Ανάφης και Χάλκης», παραδόθηκαν τα Μηχανήματα ανακύκλωσης στα νησιά της Ανάφης και της Χάλκης κατόπιν υπογραφής της
σχετικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και της Αναδόχου Εταιρείας. Με τον τρόπο αυτόν υλοποιείται η τρίτη προμήθεια του προγράμματος αυτού μετά την εγκατάσταση στα νησιά των μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού και την πρόσληψη συμβούλων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.